Μπορεί ο ΣΕΒ να χαιρέτισε τον νόμο Χατζηδάκη για τις ηλεκτρονικές εκλογές για να αποδυναμωθούν ακόμη περισσότερο τα σωματεία, αλλά για τον εαυτό του αποφάσισε διαφορετικά. Κάτι ξέρει ο αντίπαλος…

Η ψηφοφορία για την εκλογή του ΔΣ του ΣΕΒ θα γίνει μόνο με φυσική παρουσία όπως προβλέπει το καταστατικό. Αυτό προκύπτει από την επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος του συνδέσμου Δημήτρης Παπαλεξόπουλος προς την υποψήφια πρόεδρο του συνδέσμου Ιουλία Τσέτη, η οποία με επιστολή της ζητούσε να μπορεί η ψηφοφορία να γίνει και με ηλεκτρονικό ή ψηφιακό μέσο. 

«Πέρα όμως από όσα προβλέπονται στο καταστατικό και επειδή κύριο μέλημα όλων μας είναι να διασφαλισθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας και ταυτόχρονα να ενθαρρυνθεί ο διάλογος και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών μας, επιλέχθηκε κατά την ανωτέρω συνεδρίαση του Δ.Σ. η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης με φυσική παρουσία.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το αδιάβλητο και τη μυστικότητα της διαδικασίας, η φυσική παρουσία των εκπροσώπων των μελών στη γενική συνέλευση ειδικά αν αυτή επιλέγεται να συνδυάζεται με εκλογή νέου Δ.Σ. με έγχαρτο τρόπο (πχ εκτυπωμένοι κατάλογοι υποψηφίων, φυσική κάλπη, κτλ), τα διασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό».

Παραθέτουμε ολόκληρη την επιστολή του κ. Παπαλεξόπουλου: 

Αγαπητή κυρία Τσέτη,

Διάβασα με προσοχή την ανοικτή επιστολή σας προς το Δ.Σ. και τις επιχειρήσεις – μέλη του ΣΕΒ.

Θέλω να τονίσω για την πληρέστερη ενημέρωση όλων, ότι η απόφαση του Δ.Σ. του συνδέσμου στις 20/5 για τον τρόπο διεξαγωγής της ετήσιας γενικής συνέλευσης είναι σύμφωνη με το καταστατικό του ΣΕΒ (το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του συνδέσμου). Το σύννομο της απόφασης του Δ.Σ. προκύπτει από τις ίδιες τις διατάξεις του καταστατικού που, έστω αποσπασματικά, αναφέρονται στην επιστολή σας. Επίσης, οι δυνατότητες εκπροσώπησης των μελών στη γενική συνέλευση από άλλα μέλη προβλέπονται στο καταστατικό.

Πέρα όμως από όσα προβλέπονται στο καταστατικό και επειδή κύριο μέλημα όλων μας είναι να διασφαλισθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας και ταυτόχρονα να ενθαρρυνθεί ο διάλογος και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών μας, επιλέχθηκε κατά την ανωτέρω συνεδρίαση του Δ.Σ. η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης με φυσική παρουσία.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το αδιάβλητο και τη μυστικότητα της διαδικασίας, η φυσική παρουσία των εκπροσώπων των μελών στη γενική συνέλευση ειδικά αν αυτή επιλέγεται να συνδυάζεται με εκλογή νέου Δ.Σ. με έγχαρτο τρόπο (πχ εκτυπωμένοι κατάλογοι υποψηφίων, φυσική κάλπη, κτλ), τα διασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Ο ΣΕΒ που όλοι μας εκπροσωπούμε και για τον οποίο εργαζόμαστε καθημερινά είναι ένας σύνδεσμος συμπεριληπτικός, διαφανής, συμμετοχικός. Αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα από την σημαντική αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που επιλέγουν να συνενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας, με το 30% των νέων μελών από το 2020 να προέρχεται από περιοχές εκτός Αττικής.

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το