Όπως καταγγέλουν οι Σύλλογοι Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΕΠ) ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά, ο αριθμός των νέων θέσεων για το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι σημαντικά μειωμένος σε σχέση ακόμα και με τους έκτακτους που είχε μόνο το ένα από τα δύο συγχωνευόμενα Ιδρύματα. Τα δύο ΤΕΙ (Αθήνας και Πειραιά), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 είχαν πάνω από 6.500 ώρες τις οποίες κάλυπτε το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό.

Φέτος οι ώρες περιορίζονται σε 2.800, όχι γιατί δεν υπάρχουν πια ανάγκες στο νέο Ίδρυμα, αλλά λόγω της ελλιπέστατης χρηματοδότησης από το υπουργείο. Τα προγράμματα σπουδών τροποποιούνται σε μια προσπάθεια διαχείρισης της κατάστασης και τα εργαστηριακά μαθήματα πρακτικά «αφαιρούνται» και μετατρέπονται σε παρουσιάσεις.

Η λειτουργία όλων των εργαστηρίων βασίζεται στο έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό, χωρίς το οποίο, κατά παραδοχή ακόμα και των προηγούμενων Διοικήσεων των δύο Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, δεν θα είναι δυνατή η ομαλή και ποιοτική εκπαιδευτική διαδικασία. Με την ενοποίηση των δύο Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Αθήνας και Πειραιά και τη δημιουργία έτσι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό αυξήθηκαν και έγιναν πιο σύνθετες.

Η περαιτέρω υποβάθμιση των σπουδών, που θα πραγματοποιηθεί στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, λόγω των ομαδικών απολύσεων των συμβασιούχων εκπαιδευτικών είναι απόρροια της πολιτικής που εφαρμόζει και η σημερινή κυβέρνηση, ενώ ευθύνη έχουν και τα διοικητικά όργανα του νέου Ιδρύματος, για την ανοχή του στις επισφαλείς συνθήκες κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθούν τα εργαστήρια.

 

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το