Ο όρκος του ΕΛΑΣ και ο όρκος των Ταγμάτων Ασφαλείας

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:«ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ εις τον Θεόν τον Άγιον τούτον όρκον ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ανώτατου αρχηγού του Γερμανικού Στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Ανατεθησόμενός μοι υπηρεσίας και θα υπακούω άνευ όρων εις διαταγάς των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς δια μίαν αντίρρησιν εναντίον των υποχρεώσεων μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθή παρά των Γερμανικών Στρατιωτικών Αρχών», Καθημερινή, 30/4/1944.

Ταγματασφαλήτες και χωροφύλακες οδηγούν αιχμάλωτους αντιστασιακούς στο Χαιδάρι το 1944

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΣ:«Ορκίζομαι στον Ελληνικό Λαό και τη συνείδησή μου, ότι θ’ αγωνισθώ έως την τελευταία σταγόνα του αίματός μουγια την πλήρη απελευθέρωση της Ελλάδας από τον ξενικό ζυγό.»Ότι θ’ αγωνισθώ για την περιφρούρηση των συμφερόντων του Ελληνικού Λαού και την αποκατάσταση και κατοχύρωση των ελευθεριών και όλων των κυριαρχικών δικαιωμάτων του.»Για τον σκοπό αυτόθα εκτελώ ευσυνείδητα και πειθαρχικά τις εντολές και οδηγίες των ανωτέρων μου οργάνων και θ’ αποφεύγω κάθε πράξη που θα με ατιμάζη σαν άτομο και σαν αγωνιστή του Εργαζόμενου Ελληνικού Λαού», Απελευθερωτής, όργανο της ΚΕ του ΕΛΑΣ, Αθήνα 27 Απριλίου 1943.

Αφίσα του ΕΑΜ

Please follow and like us: