papachlimontzos

Η ικα­νό­τη­τα να χει­ρο­κρο­τάς και στον ύπνο την κυ­βέρ­νη­ση, πόσο μάλ­λον με­ση­με­ριά­τι­κα από τη δη­μό­σια τη­λε­ό­ρα­ση, δεν δίνει το δι­καί­ω­μα της χυ­δαιο­λο­γί­ας σε βάρος αν­θρώ­πων που δί­νουν μάχη με τον κο­ρο­νο­ϊό στην πρώτη γραμ­μή μέσα στα νο­σο­κο­μεία ανα­φο­ράς και σε κάθε νο­σο­κο­μείο για να προ­στα­τευ­θούν όλοι, κι εκεί­νοι που χυ­δαιο­λο­γούν ενα­ντί­ον τους.

«Όταν η γε­λοιό­τη­τα δεν έχει όρια» γρά­φει στο Twitter ο δη­μο­σιο­γρά­φος της ΕΡΤ Πα­πα­χλι­μίν­τζος για τους υγειο­νο­μι­κούς που με κι­νη­το­ποί­η­ση «ει­δι­κού σκο­πού και τύπου» στο υπουρ­γείο Υγεί­ας απαί­τη­σαν άμεσα μέτρα αντι­με­τώ­πι­σης του κο­ρο­νοϊ­ού και ταυ­τό­χρο­να έδω­σαν απά­ντη­ση και στο απα­ρά­δε­κτο κυ­βερ­νη­τι­κό μέτρο της απα­γό­ρευ­σης συ­να­θροί­σε­ων άνω των 10 ατό­μων.

Δεν είναι γε­λοίο να ζητάς άμεσο εφο­δια­σμό του υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού με τα ανα­γκαία ατο­μι­κά μέσα προ­στα­σί­ας, να γί­νουν άμεσα μα­ζι­κές προ­σλή­ψεις, να ανοί­ξουν όλες οι κλί­νες ΜΕΘ και να επι­τα­χθούν οι υπο­δο­μές του ιδιω­τι­κού τομέα της Υγεί­ας. Αφο­ρούν τη ζωή και την υγεία κάθε Πα­πα­χλι­μίν­τζου!

Δεν είναι γε­λοίο να στέλ­νεις συμ­βο­λι­κά το μή­νυ­μα αντί­στα­σης στο μέτρο της απα­γό­ρευ­σης των δη­μο­σί­ων συ­να­θροί­σε­ων άνω των 10 ατό­μων από 20 για­τρούς που κρα­τού­σαν ένα πανό με μά­σκες και γά­ντια. Θυ­μί­ζουν άλλες επο­χές τέ­τοια αστυ­νο­μι­κά μέτρα και δεν είναι για γέλια, όπως δεν γε­λού­σαν όσοι δια­δή­λω­ναν στην ΕΡΤ ενά­ντια στο «μαύρο» για να έχει δου­λειά ο κάθε Πα­πα­χλι­μίν­τζος.

Αν κάτι χρή­ζει σχο­λια­σμού με αφορ­μή τη δια­μαρ­τυ­ρία είναι η άρ­νη­ση της ηγε­σί­ας του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας να συ­να­ντη­θεί με την Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νο­σο­κο­μεια­κών Για­τρών και να ακού­σει θέ­σεις και προ­τά­σεις για την παν­δη­μία. Τα στό­μα­τα με μά­σκες έχουν φωνή για το καλό όλων μας και είναι γε­λοίο να μην βοη­θάς να δυ­να­μώ­σει. Είναι γε­λοίο να χει­ρο­κρο­τάς τους υγειο­νο­μι­κούς μόνο όταν στο ζητά η σύ­ζυ­γος του πρω­θυ­πουρ­γού.

Πηγή: atexnos.gr

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το