Καταγγελία: Αιρετός σε ρόλο… «βοηθού» του Υπουργείου!

Καταγγελία της επιτροπής αναπληρωτών του συλλόγου Π.Ε Αν. Αττικής «Ο Σωκράτης»

Η Επιτροπή Αναπληρωτών του συλλόγου Π.Ε Αν. Αττικής «Ο Σωκράτης» καταγγέλλει την ψήφιση της πρότασης του Διευθυντή Εκπαίδευσης και του αιρετού των «Προοδευτικών Ρευμάτων» να καλυφθεί κενό ΠΕ 08 (εικαστικών) από εκπαιδευτικό ΠΕ 70. Τη στιγμή που χιλιάδες αναπληρωτές είναι άνεργοι και περιμένουν να διδάξουν το αντικείμενό τους, στην καλύτερη περίπτωση για λίγους μήνες, η απόφαση αυτή κρίνεται και είναι άκρως αντισυναδελφική.

Η ανακοίνωση του συλλόγου

Συνάδελφοι,

Η Επιτροπή Αναπληρωτών του συλλόγου «Σωκράτης» , με αφορμή την ψήφιση της πρότασης του Διευθυντή Εκπαίδευσης από τα διορισμένα μέλη, αλλά και τον αιρετό των «Προοδευτικών Ρευμάτων» να καλυφθεί κενό ΠΕ 08 (εικαστικών) από εκπαιδευτικό ΠΕ 70, καταγγέλλουμε την αντιεκπαιδευτική και αντισυναδελφική στάση του συγκεκριμένου αιρετού και επισημαίνουμε ότι:

Τα μαθήματα όλων των ειδικοτήτων αποτελούν επιστημονικά αντικείμενα, που πρέπει να διδάσκονται από τους αντίστοιχους εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, ώστε το μάθημα να γίνεται με τον σωστό τρόπο, να περιλαμβάνει καλλιέργεια συγκεκριμένων ικανοτήτων, απαραίτητων για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, και όχι να αποτελεί «απασχόληση» ή μετάδοση αποσπασματικών πληροφοριών και στείρων γνώσεων. Με την ανάθεσή τους σε εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας, τα μαθήματα αυτά υποβαθμίζονται, και τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών τσακίζονται για μια ακόμα φορά.

Από την άλλη, η απόφαση αυτή, εκτός από αντιπαιδαγωγική, είναι και άκρως αντισυναδελφική, τη στιγμή που χιλιάδες αναπληρωτές είναι άνεργοι και περιμένουν να διδάξουν το αντικείμενό τους, στην καλύτερη περίπτωση για λίγους μήνες.Ο αιρετός των «Προοδευτικών Ρευμάτων», αντί να απαιτήσει να διδάσκεται το κάθε μάθημα από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς, και μάλιστα με όρους μόνιμης και σταθερής δουλειάςστην πράξη συμβάλλει στη διαιώνιση της ανεργίας συναδέλφων μας και ταυτόχρονα στην υποβάθμιση διδακτικών αντικειμένων. Στηρίζει την επιλογή της διοίκησης και της Κυβέρνησης, που θεωρεί την εκπαίδευση κόστος, και ανοίγει τον δρόμο για την ανάθεση και των υπόλοιπων μαθημάτων ολοκληρωτικά στους εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας.

Οι αιρετοί έχουν εκλεγεί μέσα από τις μαζικές διαδικασίες του κλάδου, και οφείλουν να παλεύουν για την προάσπιση των συμφερόντων μαθητών και εκπαιδευτικών, και όχι να εκπροσωπούν την εκάστοτε Κυβέρνηση και να προωθούν τις πολιτικές της επιλογές!

Ως Επιτροπή Αναπληρωτών απαιτούμε  να μην εφαρμοστεί η απαράδεκτη αυτή απόφαση. Διεκδικούμε μόνιμους διορισμούς όλων των εκπαιδευτικών που είναι απαραίτητοι για την ικανοποίηση των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών των μαθητών και των εργασιακών μας δικαιωμάτων!

Please follow and like us: