Οι μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, ΕΕ ακροβολίζονται σε μια άγρια διαμάχη ενίσχυσης της παγκόσμιας επιρροής τους. Ένας επιθετικός παροξυσμός επικρατεί σε πλανητικό επίπεδο. Η τρομερή κλιμάκωση των εξοπλισμών, οι νέες στρατιωτικές συνεργασίες που αποφασίζονται, οι γιγαντιαίες ασκήσεις πολέμου, δημιουργούν ένα σκηνικό αδυσώπητων ανταγωνισμών και κάνουν τα τύμπανα του πολέμου να ηχούν όλο και πιο δυνατά. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται το ξαναμοίρασμα των αγορών και των ζωνών επιρροής, η καταλήστευση του πλούτου της μεγάλης πλειοψηφίας των χωρών και των λαών, η εξαπόλυση κατακτητικών πολέμων και η κατάπνιξη του αγώνα των λαών για την εθνική και κοινωνική τους απελευθέρωση.

Η ηγεσία του κινέζικου ιμπεριαλισμού, χωρίς να υποχωρεί από τις θέσεις της, συνεχίζει μια πολιτική «χαμηλών τόνων», επιδιώκοντας να κερδίσει χρόνο, διαβλέποντας πως ο χρόνος δουλεύει αναπότρεπτα σε βάρος του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και υπέρ των ανταγωνιστών του.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζουμε ένα ενδιαφέρον κείμενο των κινέζων ιμπεριαλιστών αναφορικά με τη θέση της Κίνας για την πολιτική διευθέτηση της κρίσης της Ουκρανίας

Η θέση της Κίνας για την πολιτική διευθέτηση της κρίσης της Ουκρανίας

24-02-2023

1. Σεβασμός της κυριαρχίας όλων των χωρών. Το διεθνώς αναγνωρισμένο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει να τηρείται αυστηρά. Η κυριαρχία, η ανεξαρτησία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να τηρούνται αποτελεσματικά. Όλες οι χώρες, μεγάλες ή μικρές, ισχυρές ή αδύναμες, πλούσιες ή φτωχές, είναι ισότιμα ​​μέλη της διεθνούς κοινότητας. Όλα τα μέρη θα πρέπει να τηρούν από κοινού τους βασικούς κανόνες που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις και να υπερασπίζονται τη διεθνή δικαιοσύνη και δικαιοσύνη. Θα πρέπει να προωθηθεί η ισότιμη και ομοιόμορφη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, ενώ τα δύο μέτρα και δύο μέτρα πρέπει να απορριφθούν. 

2. Εγκατάλειψη της ψυχροπολεμικής νοοτροπίας. Η ασφάλεια μιας χώρας δεν πρέπει να επιδιώκεται σε βάρος άλλων. Η ασφάλεια μιας περιοχής δεν πρέπει να επιτυγχάνεται με την ενίσχυση ή την επέκταση των στρατιωτικών μπλοκ. Τα νόμιμα συμφέροντα και ανησυχίες για την ασφάλεια όλων των χωρών πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να αντιμετωπιστούν κατάλληλα. Δεν υπάρχει απλή λύση σε ένα σύνθετο ζήτημα. Όλα τα μέρη θα πρέπει, ακολουθώντας το όραμα της κοινής, συνολικής, συνεργατικής και βιώσιμης ασφάλειας και έχοντας κατά νου τη μακροπρόθεσμη ειρήνη και σταθερότητα του κόσμου, να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας ισορροπημένης, αποτελεσματικής και βιώσιμης ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Όλα τα μέρη θα πρέπει να αντιταχθούν στην επιδίωξη της δικής τους ασφάλειας εις βάρος της ασφάλειας των άλλων, να αποτρέψουν την αντιπαράθεση των μπλοκ και να συνεργαστούν για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρασιατική ήπειρο.

3. Παύση των εχθροπραξιών. Η σύγκρουση και ο πόλεμος δεν ωφελούν κανέναν. Όλα τα μέρη πρέπει να παραμείνουν λογικά και να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να αποφύγουν να αναζωπυρώσουν τις φλόγες και να επιδεινώσουν τις εντάσεις και να αποτρέψουν την περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης ή ακόμη και την έκρηξη εκτός ελέγχου. Όλα τα μέρη θα πρέπει να υποστηρίξουν τη Ρωσία και την Ουκρανία να εργαστούν προς την ίδια κατεύθυνση και να επαναλάβουν τον άμεσο διάλογο το συντομότερο δυνατό, ώστε να αποκλιμακωθεί σταδιακά η κατάσταση και τελικά να επιτευχθεί συνολική εκεχειρία. 

4. Επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Ο διάλογος και η διαπραγμάτευση είναι η μόνη βιώσιμη λύση για την κρίση στην Ουκρανία. Όλες οι προσπάθειες που συμβάλλουν στην ειρηνική διευθέτηση της κρίσης πρέπει να ενθαρρυνθούν και να υποστηριχθούν. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στη σωστή προσέγγιση προώθησης των συνομιλιών για ειρήνη, να βοηθήσει τα μέρη της σύγκρουσης να ανοίξουν την πόρτα για μια πολιτική διευθέτηση το συντομότερο δυνατό και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις και πλατφόρμες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Η Κίνα θα συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο σε αυτό το θέμα. 

5. Επίλυση της ανθρωπιστικής κρίσης. Όλα τα μέτρα που συμβάλλουν στην εκτόνωση της ανθρωπιστικής κρίσης πρέπει να ενθαρρυνθούν και να υποστηριχθούν. Οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να ακολουθούν τις αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας και τα ανθρωπιστικά ζητήματα δεν πρέπει να πολιτικοποιούνται. Η ασφάλεια των αμάχων πρέπει να προστατεύεται αποτελεσματικά και πρέπει να δημιουργηθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την εκκένωση των αμάχων από τις ζώνες συγκρούσεων. Απαιτούνται προσπάθειες για την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε σχετικούς τομείς, τη βελτίωση των ανθρωπιστικών συνθηκών και την παροχή ταχείας, ασφαλούς και απρόσκοπτης ανθρωπιστικής πρόσβασης, με σκοπό την πρόληψη μιας ανθρωπιστικής κρίσης σε μεγαλύτερη κλίμακα. Τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να υποστηριχθούν στο να διαδραματίσουν συντονιστικό ρόλο στη διοχέτευση ανθρωπιστικής βοήθειας σε ζώνες συγκρούσεων.

6. Προστασία αμάχων και αιχμαλώτων πολέμου (POWs). Τα μέρη στη σύγκρουση θα πρέπει να τηρούν αυστηρά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να αποφεύγουν να επιτίθενται σε αμάχους ή αστικές εγκαταστάσεις, να προστατεύουν τις γυναίκες, τα παιδιά και άλλα θύματα της σύγκρουσης και να σέβονται τα βασικά δικαιώματα των αιχμαλώτων. Η Κίνα υποστηρίζει την ανταλλαγή αιχμαλώτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και καλεί όλα τα μέρη να δημιουργήσουν ευνοϊκότερες συνθήκες για τον σκοπό αυτό.

7. Διατήρηση της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών. Η Κίνα αντιτίθεται στις ένοπλες επιθέσεις εναντίον πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ή άλλων ειρηνικών πυρηνικών εγκαταστάσεων και καλεί όλα τα μέρη να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης για την Πυρηνική Ασφάλεια (CNS) και αποφασιστικά να αποφύγουν τα ανθρωπογενή πυρηνικά ατυχήματα. Η Κίνα υποστηρίζει τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στην προώθηση της ασφάλειας των ειρηνικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

8. Μείωση στρατηγικών κινδύνων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πυρηνικά όπλα και δεν πρέπει να διεξάγονται πυρηνικοί πόλεμοι. Η απειλή ή η χρήση πυρηνικών όπλων πρέπει να αντιταχθεί. Η διάδοση των πυρηνικών όπλων πρέπει να αποτραπεί και να αποφευχθεί η πυρηνική κρίση. Η Κίνα αντιτίθεται στην έρευνα, ανάπτυξη και χρήση χημικών και βιολογικών όπλων από οποιαδήποτε χώρα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

9. Διευκόλυνση των εξαγωγών σιτηρών. Όλα τα μέρη πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως και αποτελεσματικά την Πρωτοβουλία για τα Σιτάρια της Μαύρης Θάλασσας που υπέγραψαν η Ρωσία, η Τουρκία, η Ουκρανία και τα Ηνωμένα Έθνη με ισορροπημένο τρόπο και να υποστηρίξουν τα Ηνωμένα Έθνη να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το θέμα. Η πρωτοβουλία συνεργασίας για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια που προτείνει η Κίνα παρέχει μια εφικτή λύση στην παγκόσμια επισιτιστική κρίση.

10. Διακοπή μονομερών κυρώσεων. Οι μονομερείς κυρώσεις και η μέγιστη πίεση δεν μπορούν να λύσουν το ζήτημα, δημιουργούν μόνο νέα προβλήματα. Η Κίνα αντιτίθεται σε μονομερείς κυρώσεις που δεν έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι σχετικές χώρες θα πρέπει να σταματήσουν να καταχρώνται μονομερείς κυρώσεις και «μακροπρόθεσμη δικαιοδοσία» εναντίον άλλων χωρών, ώστε να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της κρίσης στην Ουκρανία και να δημιουργήσουν συνθήκες για τις αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτύξουν τις οικονομίες τους και να βελτιώσουν τη ζωή των λαών τους.

11. Διατήρηση σταθερών βιομηχανικών και εφοδιαστικών αλυσίδων. Όλα τα κόμματα πρέπει να διατηρήσουν ένθερμα το υπάρχον παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και να αντιταχθούν στη χρήση της παγκόσμιας οικονομίας ως εργαλείου ή όπλου για πολιτικούς σκοπούς. Απαιτούνται κοινές προσπάθειες για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης και την αποτροπή της διακοπής της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, της χρηματοδότησης, του εμπορίου τροφίμων και των μεταφορών και υπονόμευσης της παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης.

12. Προώθηση της ανασυγκρότησης μετά τη σύγκρουση. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να λάβει μέτρα για να υποστηρίξει την ανοικοδόμηση μετά τις συγκρούσεις σε ζώνες συγκρούσεων. Η Κίνα είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια και να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια.

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το