ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Π.Ε.Σ.ΕΚ)

 1. Το Δ.Σ της Π.Ε.Σ.ΕΚ είχε καταγγείλει αμέσως από τις αρχές του 2020 την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και την ΑΑΔΕ για τα πρόστιμα που επέβαλαν σε 71.000 συνταξιούχους για αναδρομικά των ετών 2010, 2011 και 2012 που εισέπραξαν καθυστερημένα οι συνταξιούχοι το 2013 και έπρεπε να τα δηλώσουν με τις φορολογικές δηλώσεις του 2014.
 2. Είχαμε επίσης υποστηρίξει ότι οι συνταξιούχοι τιμωρήθηκαν για τις συντάξεις που έλαβαν με καθυστέρηση 2-3 ετών, ενώ τους είχε παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος φόρος και ενώ τα Ταμεία δεν είχαν αποστείλει αναλυτικά ενημερωτικά σημειώματα για τα αναδρομικά που είχαν χορηγήσει στους συνταξιούχους.
 3. Το Δ.Σ της Π.Ε.Σ.ΕΚ είχε καταγγείλει επίσης την ΑΑΔΕ , γιατί έδωσε εντολή να καταλογίσουν τα πρόστιμα με ημερομηνία μέχρι 30.12.2019, για να μην επέλθει παραγραφή λόγω παρέλευσης 5ετίας, ενώ ήταν γνωστό ότι «η κοινοποίηση φύλλου Ελέγχου δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης». Γι’ αυτό είχαμε καλέσει τους συναδέλφους να καταθέσουν ενδικοφανή προσφυγή, γιατί οι βεβαιώσεις των προστίμων είχαν ταχυδρομηθεί στις αρχές του 2020, δηλ. μετά την παρέλευση της 5ετίας και να μην πληρώσουν τα πρόστιμα μέχρι να κριθεί η υπόθεση από τα δικαστήρια και να δοθεί απάντηση από την ΑΑΔΕ για τις ενδικοφανείς προσφυγές.
 4. Επειδή τα Διοικητικά Εφετεία είχαν διαγράψει πρόστιμα λόγω παρέλευσης 5ετίας, η ΑΑΔΕ προσέφυγε στο ΣΤΕ, αλλά το ΣΤΕ με τις αποφάσεις 616,617 και 618/2021 έκρινε ότι «η προβλεπόμενη προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα που διακόπτεται με την έκδοση των οικείων σχετικών καταλογιστικών πράξεων, είναι ανίσχυρη ως αντίθετη “στις αρχές της φανερής δράσης της διοίκησης και της ασφάλειας του δικαίου”. Και κατά συνέπεια, η σχετική διάταξη είναι “μη εφαρμοστέα”.
 5. Μετά την εξέλιξη αυτή, είχαμε καλέσει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και την ΑΑΔΕ με ανακοίνωσή μας, στις 16.5.2021, να διαγράψουν τα πρόστιμα και να δώσουν εντολή να επιστραφούν τα πρόστιμα στους συναδέλφους συνταξιούχους που τυχόν έχουν καταβάλει.
 6. Επιμένουμε ότι πρέπει με πολιτική απόφαση να δοθεί λύση, για να μην ταλαιπωρούνται οι συνάδελφοι. Επειδή η ΑΑΔΕ αποστέλλει σε όσους είχαν ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή αποφάσεις διαγραφής των προστίμων με βάση τις σχετικές αποφάσεις του ΣΤΕ, καλούμε τους συναδέλφους να καταθέσουν στις εφορίες τους τη συνημμένη αίτηση, για να ασκηθεί πίεση για συνολική λύση που να περιλαμβάνει όλους τους συνταξιούχους, είτε είχαν καταθέσει ενδικοφανή προσφυγή, είτε όχι.

Για το Δ.Σ της Π.Ε.Σ.ΕΚ

Ο πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Τάσος Σταυρόπουλος Γιώργος Τριβιζάκης

Προς τον κ. Οικονομικό Έφορο της …………. Εφορίας
Αίτηση

 1. Η ΑΑΔΕ με εντολή του Υπουργείου Οικονομικών μου επέβαλε πρόστιμο για αναδρομικά που εισέπραξα καθυστερημένα το 2013 και έπρεπε να τα δηλώσω το 2014.
 2. Τα ασφαλιστικά Ταμεία με δική τους ευθύνη δε με είχαν ενημερώσει αναλυτικά για τα αναδρομικά των ετών 2010,2011και 2012, ενώ είχε παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος φόρος.
 3. Το πρόστιμο επεβλήθηκε τέλος του 2019, αλλά η ενημέρωση εστάλη αρχές του 2020, όταν ήδη είχε επέλθει παραγραφή λόγω παρέλευσης 5ετίας.
 4. Επειδή τα Διοικητικά Εφετεία διαγράφουν τα πρόστιμα λόγω παρέλευσης 5ετίας, με βάση την ημερομηνία αποστολής του ενημερωτικού σημειώματος (2020) και όχι με βάση την ημερομηνία καταλογισμού του προστίμου (2019), η ΑΑΔΕ προσέφυγε στο ΣΤΕ, αλλά το ΣΤΕ με τις αποφάσεις 616,617 και 618/2021 έκρινε ότι «η προβλεπόμενη προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα, που διακόπτεται με την έκδοση των οικείων σχετικών καταλογιστικών πράξεων, είναι ανίσχυρη ως αντίθετη “στις αρχές της φανερής δράσης της διοίκησης και της ασφάλειας του δικαίου”. Και κατά συνέπεια, η σχετική διάταξη είναι “μη εφαρμοστέα”.
 5. Παρακαλώ, σε εφαρμογή των ανωτέρω αμετάκλητων αποφάσεων του ΣΤΕ, να μου διαγράψετε το σχετικό πρόστιμο.

Ο Αιτών

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το