Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία μελέτης του ΕΟΔΥ για τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, καθώς καταδεικνύσει πως όχι μόνο δεν μειώθηκαν αλλά αυξήθηκαν. Παράλληλα σχεδόν οι μισοί νοσηλευόμενοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) εκδήλωσαν τουλάχιστον μία λοίμωξη.

Στην εν λόγω μελέτη συμμετείχαν 50 νοσοκομεία από όλη τη χώρα και συνολικά συμπεριλήφθηκαν 9.707 νοσηλευόμενοι.

Όπως συμπεραίνει η έρευνα το 12,1% των νοσηλευόμενων εμφάνισε τουλάχιστον μία λοίμωξη την ημέρα της καταγραφής. Σε κάθε ασθενή με λοίμωξη αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο 1,2 λοιμώξεις.

Από το σύνολο των 1.408 καταγεγραμμένων λοιμώξεων, το 69,6% εμφανίστηκε 48 ώρες μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο, ενώ στο 28,6% των λοιμώξεων ο ασθενής παρουσίαζε τη λοίμωξη κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Χαρακτηριστικό πάντως είναι ότι η χώρα μας κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών στον επιπολασμό των ΝΛ, (νοσοκομειακές λοιμώξεις) ενώ καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ΜΑ στην Ευρώπη για συγκεκριμένα μικροβιακά στελέχη. Μάλιστα τα ποσοστά ΜΑ (μικροβιακής αντοχής ) στην Ελλάδα παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με τα προ της πανδημίας COVID-19 έτη.

Στη μελέτη αναφέρεται ότι οι Νοσοκομειακές Λοιμώξεις και η Μικροβιακή Αντοχή αποτελούν απειλή για τους ασθενείς, καθώς σχετίζονται με αυξημένη νοσηρότητα, θνητότητα και διάρκεια νοσηλείας, ενώ επιβαρύνουν οικονομικά, σε μεγάλο βαθμό, το σύστημα υγείας.

Για να δείτε ολόκληρη η έρευνα πατήστε εδώ

Τα “πρωτεία”στην Ευρώπη

Αναλυτικά τα ευρήματα της ερευνάς αναδεικνύουν την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων για την ασφάλεια των ασθενών καθώς:

  • Περισσότεροι από τους μισούς νοσηλευόμενους (55,4%, 5.376 νοσηλευόμενοι σε σύνολο 9.707) λάμβαναν τουλάχιστον ένα αντιμικροβιακό την ημέρα της καταγραφής.
  • Το 51,9% αυτών λάμβανε ένα αντιμικροβιακό,
  • το 35,2% λάμβανε δύο,
  • ενώ το 13,0% λάμβανε τουλάχιστον τρία (έως 9 αντιμικροβιακά την ημέρα της καταγραφής).

Κατά μέσο όρο κάθε ασθενής υπό αντιμικροβιακή αγωγή λάμβανε 1,7 αντιμικροβιακά. Τα παραπάνω ποσοστά έχουν παραμείνει σχετικά σταθερά συγκριτικά με τις προηγούμενες έρευνες, αλλά παραμένουν υψηλά σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέσο καθώς  η χώρα μας διαθέτει τα πρωτεία επί του θέματος της μικροβιακής αντοχής.

Πηγή: ΕΟΔΥ

Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως το 12% των νοσηλευομένων εμφάνισε τουλάχιστον μια λοίμωξη την ημέρα της καταγραφής και γενικά ένας στους 9 νοσηλευόμενους είχαν λοίμωξη, εκ των οποίων το 70% των περιπτώσεων ήταν ενδονοσοκομειακή λοίμωξη.

Ενδεικτικό είναι πως το 69,6% των λοιμώξεων εμφανίστηκε 48 ώρες μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο, ενώ στο 28,6% των λοιμώξεων ο ασθενής παρουσίαζε τη λοίμωξη κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Οι ήδη εκδηλωμένες λοιμώξεις κατά την εισαγωγή είχαν πιθανή προέλευση το ίδιο νοσοκομείο (επανεισαγωγή ασθενούς) στο 7,5% των περιπτώσεων, άλλο νοσοκομείο στο 8,9% κ.ά.

«Μάστιγα» για τις ΜΕΘ

Αξίζει να αναφερθεί πως ο υψηλότερος επιπολασμός νοσοκομειακών λοιμώξεων καταγράφηκε στους ασθενείς των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, στις οποίες 45,7% των νοσηλευόμενων εμφάνιζε τουλάχιστον μια λοίμωξη.

Πηγή: ΕΟΔΥ

Δυστυχώς η χώρα μας είναι πρώτη στη λίστα με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις καθώς κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μικροβιακής αντοχής στην Ευρώπη για συγκεκριμένα μικροβιακά στελέχη. Τα ποσοστά της στην Ελλάδα παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με τα προ της πανδημίας Covid-19 έτη.

Σε πρόσφατη έκθεση του ECDC, η Ελλάδα έχει πάρει την αρνητική πρωτιά της χώρας με τα περισσότερα έτη ζωής που χάνονται λόγω Μικροβιακής Αντοχής.

Σε μελέτη καταγραφής του σημειακού επιπολασμού των λοιμώξεων που συνδέονται με χώρους παροχής υγείας και της χρήσης αντιβιοτικών το διάστημα 2022-2023 ο επιπολασμός ανήλθε σε 12,1%, ενώ σε αντίστοιχη μελέτη το 2016-2017 ήταν 10,0%.

Πηγή: ΕΟΔΥ

Όπως διαπιστώθηκε στην έρευνα η κατανάλωση αντιβιοτικών το 2022-2023 κυμάνθηκε σε παρόμοια επίπεδα με το 2016-2017 (55,4%) ήταν, όμως, σημαντικά μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ένα ακόμα μελανό σημείο που αναδεικνύει η μελέτη του ΕΟΔΥ είναι η έλλειψη δεδομένων σε σχέση με την εμφάνιση χειρουργικών λοιμώξεων στη χώρα μας. Η ψηφιακή καταγραφή αυτών των στοιχειών ήδη αποτελεί στόχο του ΕΟΔΥ για τους επόμενους μήνες.

πηγή: tvxs.gr

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το