Τα ΕΛΤΑ, μια από τις ελάχιστες δημόσιες επιχειρήσεις που δεν έχουν ξεπουληθεί ακόμα στους ιδιώτες, με τη γνωστή πρόφαση του «εκσυχρονισμού» που έχει χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών, «αναδιαρθρώνονται» από την κυβέρνηση για να πάρουν και αυτά τον ίδιο δρόμο.

Το πρώτο θύμα του «εκσυγχρονισμού» είναι οι εργαζόμενοι. Η κυβέρνηση ετοιμάζει την αποχώρηση περίπου 2.000 εργαζομένων, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, είτε μέσω της εθελουσίας είτε μέσω μετατάξεων.

Και δεν είναι μόνο το πρό­γραμμα εθελουσίας και μετατάξεων που θα οδηγήσει σε μαζική εκδίωξη εργαζομένων. Το σχέδιο «αναδιάρθρωσης» περιλαμβάνει και τη μείωση μισθών όσων εργαζομένων απομείνουν. Για το σκοπό αυτό ήδη προχώρησε σε υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης με μείωση των μισθών κατά 8%, με τη συμφωνία της ηγεσίας της Ομοσπονδίας των εργαζομένων.

Ταυτόχρονα, η απομάκρυνση 2.000 εργαζομένων συνδυάζεται με την πρόσληψη άλλων με διαφορετικές εργασιακές σχέσεις μέσα από «ευέλικτες διαδικασίες», έτσι ώστε να μετασχηματιστούν τα ΕΛΤΑ σε μια επιχείρηση χαμηλού εργατικού κόστους και ελαστικών σχέσεων εργασίας.

Τα ΕΛΤΑ που διαθέτουν περίπου 670 ταχυδρομικά καταστήματα προβλέπεται να παραμείνουν με 200 περίπου καταστήματα και τα υπόλοιπα να κλείσουν και οι υπηρεσίες που παρέχουν να περάσουν, με σχήματα franchise και πρακτόρευσης, στα χέρια ιδιωτών.
Ενώ οι αρνητικές συνέπειες από την εφαρμογή αυτού του σχεδίου ιδιωτικοποίησης, ειδικά για τη δουλειά, τις εργασιακές σχέσεις και τους μισθούς των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ, είναι εμφανείς, δεν μπορεί να μη σημειώσουμε την παθητικότητα και τη συναίνεση που δείχνουν απέναντί τους οι ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων των ΕΛΤΑ, και ιδιαίτερα της Ομοσπονδίας τους, που βρίσκονται στα χέρια των συνδικαλιστικών παρατάξεων των αστικών κομμάτων.

πηγή: Λαϊκός Δρόμος

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το