ΦΕΚ: Ανακαθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των κενών θέσεων για τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του Μέρους Γ΄ του ν. 4589/2019 (Α’ 13), στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Πίνακες: 1.817 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ΕΑΕ, 1.641 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας και 1.042 ΕΕΠ-ΕΒΠ

Με κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, ανακαθορίστηκε, κατά κλάδο και ειδικότητα, ο αριθμός των κενών θέσεων για τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του Μέρους Γ΄ του ν. 4589/2019 (Α’ 13), στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ως ακολούθως:

1.jpg2.jpg

Ο ανακαθορισμός έγινε με συνυπολογισμό αποφάσεων του ΑΣΕΠ επί αιτήσεων θεραπείας, κενών θέσεων, και με βάση τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

 Δείτε το ΦΕΚ

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το