Κοινοποιούμε διαμαρτυρία την οποία υπογράφουν εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες ενηλίκων από όλη την Ελλάδα για τον Κανονισμό Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ και ειδικότερα τις προϋποθέσεις συμμετοχής και μοριοδότησης των μελών οι οποίες θα υποβαθμίσουν σημαντικά, αν εφαρμοστούν, την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα παρέχουν τα Δ.ΙΕΚ, ενώ θα οδηγήσουν χιλιάδες εκπαιδευτές με υψηλά προσόντα και εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων στην ανεργία. 

Ο κανονισμός δημοσιεύθηκε στις 13 Αυγούστου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση μεταξύ των συναδέλφων καθώς ανατρέπει πλήρως όσα ίσχυαν μέχρι τώρα για την επιλογή των εκπαιδευτών, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία απολύτως διαβούλευση. 

Μεταξύ άλλων ακυρώνει την προϋπόθεση να είναι πιστοποιημένοι οι εκπαιδευτές που θα προσλαμβάνονται από τον ΕΟΠΠΕΠ, όπως όριζε ο Ν. 4623/2019. 

Το κείμενο ξεκίνησε να υπογράφεται το μεσημέρι και συνεχίζει καθώς αναμένεται άμεσα η έκδοση της σχετικής Προκήρυξης.

Όσοι/ες θέλουν να το στηρίξουν μπορούν να το κάνουν στέλνοντας άμεσα τα στοιχεία τους στο mail:  mitroo.diek@gmail.com

Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Να αποσυρθεί τώρα ο κατάπτυστος «Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ» που υποβαθμίζει τη Δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και στέλνει στην ανεργία χιλιάδες επιστήμονες εκπαιδευτές ενηλίκων

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων εργαζόμαστε στα Δημόσια ΙΕΚ με απαράδεκτες ελαστικές σχέσεις εργασίας (συμβάσεις έργου) στην καλύτερη περίπτωση για 7,5 μήνες τον χρόνο. Με ευθύνη του εποπτεύοντα φορέα (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και του Υπουργείου Παιδείας αμειβόμαστε με δραματική καθυστέρηση και δεν καταβάλλονται καν εγκαίρως οι ασφαλιστικές μας εισφορές, με αποτέλεσμα να μένουμε για μεγάλα διαστήματα χωρίς εισοδήματα (ιδιαίτερα όσες/όσοι από εμάς απασχολούμαστε αποκλειστικά στα ΔΙΕΚ).

Παρ’ όλα αυτά, εξελίσσουμε διαρκώς τη δουλειά μας γιατί δεν την αντιλαμβανόμαστε απλώς ως ένα επάγγελμα, αλλά πρωτίστως ως λειτούργημα. Ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες για την κοινωνία συνθήκες, που όλο και περισσότερο οι ενήλικες καταρτιζόμενοι είναι νέοι άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι, πολίτες προερχόμενοι από τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα οι οποίοι έχουν περισσότερο ανάγκη τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Έχουμε όλα αυτά τα χρόνια επενδύσει στην εκπαίδευση ενηλίκων με προσωπικό κόστος σε χρόνο και χρήμα, κάνοντας μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό μας αντικείμενο ή/και στην εκπαίδευση ενηλίκων, πραγματοποιώντας επιμορφώσεις, αποκτώντας παράλληλα μακροχρόνια διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε άλλες δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, ενώ στην πλειοψηφία μας έχουμε πιστοποιηθεί ως προς την ικανότητά μας να διδάσκουμε σε ενήλικες. Αποτελούμε την «πρώτη γραμμή» των εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίοι είναι ενημερωμένοι σε σχέση με τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης τους σε θεωρητικό επίπεδο. Εξάλλου, στην πλειοψηφία μας πριν αφοσιωθούμε στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση έχουμε εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ή/και εξακολουθούμε να εργαζόμαστε στους σχετικούς κλάδους.

Τα προσόντα των εκπαιδευτών ενηλίκων –έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία– αποτελούν τον ιδανικό ισόρροπο συνδυασμό ενός υψηλού επιπέδου θεωρητικής γνώσης βασισμένης στις τρέχουσες εξελίξεις των γνωστικών αντικειμένων, ικανότητας διδασκαλίας σε ενήλικες εκπαιδευόμενους, διδακτικής εμπειρίας σε ενήλικες και επαγγελματικής εμπειρίας.

Δημοσιεύθηκε στις 13 Αυγούστου 2020 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο «Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ» (ΦΕΚ 3393, 13/08/2020), ο οποίος προσδιορίζει -μεταξύ άλλων- στο άρθρο 6 τη μοριοδότηση των εκπαιδευτών ΙΕΚ για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021. Σε αυτόν τον κανονισμό ανατρέπεται πλήρως ο ισόρροπος συνδυασμός των προσόντων των εκπαιδευτών ΙΕΚ:

 Μοριοδότηση 2019Μοριοδότηση 2020
Τυπική Εκπαίδευση-Επιμόρφωση44.44%29.00%
Διδακτική εμπειρία27.78%18.00%
Επαγγελματική εμπειρία18.52%43.00%
Άλλα προσόντα9.26%10.00%
Σύνολο100.00%100.00%

Υποβαθμίζονται η τυπική εκπαίδευση (πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά) και οι επιμορφώσεις. Ακόμα και μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση ενηλίκων, με βάση τη νέα μοριοδότηση θα μοριοδοτούνται με τα ελάχιστα μόρια (2 στα 100) ως «μη συναφείς»! Η πιστοποίηση εκπαιδευτή ενηλίκων, από προσόν που έδινε προτεραιότητα για να διδάξει κάποια/κάποιος στα Δ.ΙΕΚ υποβαθμίζεται σε προσόν που μοριοδοτείται με 2 μόρια στα 100! Έτσι ο Κανονισμός βρίσκεται σε αντίθεση με τον Ν. 4623/2019, ο οποίος όριζε ότι η πιστοποίηση θα αποτελούσε από 1/9/2020 προϋπόθεση συμμετοχής εκπαιδευτών σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης. Υποβαθμίζεται η διδακτική εμπειρία, ακόμα και εκείνη που έχει αποκτηθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. «Αποθεώνεται» η επαγγελματική εμπειρία. 

Επιπλέον, στο άρθρο 3 του «Κανονισμού» θεσμοθετείται η περαιτέρω ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας όσων εργαστούν στα ΔΙΕΚ, με εντελώς αβέβαιη τη δυνατότητα συμπλήρωσης ωραρίου.      

Η απόφαση αυτή του Υπουργείου Παιδείας και της Κυβέρνησης θα επιφέρει –αν εφαρμοστεί– καίριο πλήγμα στη Δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση που παρέχεται από τις δομές των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ), μέσω της απαξίωσης και της δραστικής υποβάθμισης της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του θεσμού των ΔΙΕΚ, των εκπαιδευτών ενηλίκων. Με βάση τη νέα μοριοδότηση, δεν χρειάζεται να γνωρίζουν οι εκπαιδευτές τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, οι σπουδές τους μετά το πτυχίο ήταν απλά χαμένος χρόνος. Ούτε να είναι ενημερωμένοι/ενημερωμένες σε σχέση με τις εξελίξεις του γνωστικού αντικειμένου τους απαιτείται, ούτε να έχουν πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτές ενηλίκων, ούτε καν να έχουν μπει σε τάξη. Αρκεί να έχουν μόνο επαγγελματική εμπειρία!!!

Για τη μεγάλη πλειοψηφία όσων εργάζονταν μέχρι τώρα στα ΔΙΕΚ αυτό το σύστημα μοριοδότησης θα δείξει το «δρόμο της εξόδου», της ανεργίας ή -στην καλύτερη περίπτωση- της υποαπασχόλησης, θα μετατρέψει τα ΔΙΕΚ σε «πάρεργο» για έξτρα εισόδημα. Το βέβαιο είναι πως θα συμβάλει δραστικά στην υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών στα Δημόσια ΙΕΚ, σε βάρος των σπουδαστών/σπουδαστριών μας. Αυτό θα είναι και το μακροπρόθεσμα εγκληματικό αποτέλεσμα!

Ζητάμε:

Να αποσυρθεί τώρα ο «Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ» και να ισχύσουν τα κριτήρια μοριοδότησης του προηγούμενου έτους!

Κανένας συνάδελφος, καμιά συναδέλφισσα στην ανεργία!

Υπερασπιζόμαστε τα Δημόσια ΙΕΚ! Υπερασπιζόμαστε τη Δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση!

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΕΣ

Αγγέλη Θάνια, M.Ed., M.A., πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων, εκπαιδεύτρια Δ.ΙΕΚ

Αθανασιάδου Δώρα, Αισθητικός-Κοσμητολόγος ΤΕΙ, Φιλόλογος ΑΠΘ

Αγραφιώτης Μιχαήλ, Σκηνοθέτης, εκπαιδευτικός

Αληφραγκή Μαρία, Δασολόγος

Αλτιπαρμάκη Φωτεινή, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Ανδρέου Αλεξάνδρα, ΠΕ02

Αντωνάτου Χάρις, Βιολόγος M. Ed., πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Αυγεροπούλου Κωνσταντίνα, ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημών, MSc Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Βλάχου Δανάη, MFA in Digital Media, MSc in Communication, ΠΕ89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών

Βόγας Δημήτριος, Π.Ε 87.10 Δημόσιας Υγιεινής, Υγιεινολόγος MSc, πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων

Βουκελάτου Δήμητρα, ΠΕ60 Νηπιαγωγός, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Γεωργιάδη Ανδρομάχη, ΠΕ80 Νηπιαγωγός, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Γιολδάσης Σπυρίδων, Πληροφορικός, Εκπαιδευτικός, MSc

Γκέκα Μαρία, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμος

Γραμμάτικα Ευαγγελία, ΠΕ06 Αγγλικών

Γρίβα Μαρίνα, ΠΕ 80 Πτυχιούχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, MSc Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων 

Δριχούτης Παναγιώτης, ΠΕ04.02 Χημικός, εκπαιδευτής ενηλίκων

Δρόσος Βαγγέλης, ΠΕ86 Πληροφορικής, πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων

Ευστρατόγλου Αντιγόνη, Επικοινωνιολόγος PhD, MA, Θεατρολόγος, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Ζαβιτσάνου Αβροκώμη, ΠΕ81 & ΠΕ 89.01 Αρχιτέκτων μηχανικός & Συντηρήτρια αρχαιοτήτων, Μεταπτυχιακό στην Πολιτιστική Διαχείριση

Ζησιμόπουλος Γιάννης, ΠΕ80 Οικομολόγος, PhD, MBA, MEd, πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων

Θεοδωρίδης Νίκος, ΠΕ80, πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων

Ιορδανίδου Σημέλα, εκπαιδευτικός

Ιωαννίδου Ευτυχία, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Καλιαρντά Σοφία, Διαιτολόγος διατροφολόγος MPH, εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Καμπάκος Σπυρίδων, Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Αρχιμάγειρας-CHEF

Κανατσούλη Μαρίνα, ΠΕ07 Γερμανικής, εκπαιδεύτρια ΙΕΚ

Κάππος Παναγιώτης, ΠΕ84 Ηλεκτρονικός μηχανικός, εκπαιδευτής ενηλίκων

Καραβία Μαρία, ΠΕ 88.04 Διατροφής, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Καραΐνδρου Κωνσταντίνα, ΠΕ02 Φιλόλογος, Διδάκτωρ Αρχαιολογίας, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Καρρά Θεοδώρα, ΠΕ04.02 Χημικός

Κοκολάκη Χαρίκλεια, ΠΕ80, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Κολέντσης Πασχάλης, ΠΕ 79.02, Τεχνολόγος ήχου και μουσικών οργάνων

Κορακίδου Βερονίκη, ΠΕ Επικοινωνίας & ΜΜΕ, PhD (c.)

Κοσμάς Σπύρος ΠΕ83, Ηλεκτρολόγος

Κοτσώνη Νικολίτσα, ΤΕ 01.19 Κομμωτικής, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Κουτσομύτη Ιωάννα, MA Μετάφρασης, ΠΕ06 Καθηγήτρια Αγγλικής, εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Κωνσταντινόπουλος Γιώργος, Σκηνοθέτης της Ε.Ε.Σ από το 1975, Σεναριογράφος της Ε.Σ.Ε., Διευθυντής Φωτογραφίας, Μοντέρ, Καθηγητής Σχολών Κινηματογράφου από το 1978

Κωνσταντίνου Αριστέα, Π.Ε 85 Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 

Κωτσοπούλου Κατερίνα, ΠΕ80 Οικομολόγος, MSc Τραπεζική, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Λάζαρης Κωνσταντίνος, ΠΕΟ2, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Λαμπρόπουλος Γιάννης, ΠΕ80 Οικονομίας 

Λουπάκη Ισμήνη, ΠΕ80 Οικονομολόγος, εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Μάγιου Ελένη Φυσικοθεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια ΙΕΚ

Μαγκανιάρη Ελευθερία, ΠΕ87.03 Αισθητικής και Κοσμετολογίας, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Μακρυβέλιος Ευάγγελος, ΠΕ80 Οικονομολόγος, MBA, MSc, πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων

Μαλούση Κατερίνα, ΤΕ 01.19 Κομμωτικής, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Μαραγκός Θεοφάνης, Μηχανικός Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

Μίμης Ευδόξιος, ΠΕ89.01 Συντηρητής Αρχαιοτήτων, πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων

Μουράτογλου Ελένη, Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Μπουντιό Ελένη, ΠΕ 88.02 Τεχνολόγος Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων  

Μπρατσιώτη Αργυρώ ΠΕ 87.01 Ιατρικής, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Ντάβας Ευάγγελος, ΠΕ02 Φιλόλογος, M.Phil. Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων

Νταραρά Ευαγγελία, ΠΕ89.01 Φωτογράφος, Σχεδιάστρια φωτισμού, εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Οικονόμου Μαρία, ΠΕ80 Οικονομολόγος, εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Παντιώρα Δήμητρα, ΠΕ88.01 Γεωπόνος, εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Παπαδοπούλη Σταματία, ΠΕ02 & ΠΕ02.50, Αρχαιολόγος, Med, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Παπαδοπούλου Κυριακή, ΠΕ60 Νηπιαγωγός, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμος

Παπαθανασίου Αθανασία, ΠΕ88.01 Γεωπόνος, εκπαιδεύτρια ΙΕΚ

Παπαθεοδώρου Αθανάσιος, ΠΕ 80 Οικονομίας, πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων

Παπαχριστοδούλου Ισιδώρα, ΠΕ 87.03

Παυλάκη Αικατερίνη, Θεατρολόγος, πιστοποιημένη εκπαιδευτήρια ενηλίκων

Πρεντούλης Μάρκος, ωρομίσθιος εκπαιδευτικός ΙΕΚ

Προεστός Γιώργος, ΠΕ70 δάσκαλος, τεχνικός χειριστής υπολογιστών & τηλεφωνικών κέντρων, πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων

Ραβασοπούλου Νεκταρία, ΠΕ 87.08 Φυσικοθεραπείας, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Ρούσσου Καλλιόπη Αισθητικός ΠΕ87. 03

Σαρηγιανίδης Αντώνης, ΠΕ Πληροφορικής

Σιδέρη Σωτηρία, ΠΕ 80 Διοίκηση Τουριστικών επιχειρήσεων, εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Σιδηράτου Ειρήνη, Ψυχολόγος, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Σιλιάφη Αναστασία, ΠΕ88.04 Διατροφής, MEd Εκπαίδευση Ενηλίκων

Σιτσάνη Αικατερίνη, ΠΕ60, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Σιώπη Μαρία, ΠΕ86 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Σκορδαλά Μαρία, ΠΕ11, εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Σοπίδου Αρχοντή, MSc Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Σουλές Γιάννης, ΠΕ02 Ιστορικός, MSc Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική, πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων

Σταθουράκης Ιωάννης, Φυσικοθεραπευτής

Ταγάρα Ιωάννα, Πολιτισμολόγος, Σύμβουλος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων ΜeD

Τάγγας Ανδρέας, ΠΕ02

Τάσιου Στεφανία, Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc, Βοηθός Εργοθεραπείας, εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Δρ. Τραγέα Ελένη, Θεωρητικός ΚΙνηματογράφου

Τσαλουχίδου Ελένη Γεωργία, ΠΕ80 Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τσάμου Ελένη, ΠΕ60 Μεταπτυχιακό νευροεπιστημες, Κοινωνιοβιολογια και Εκπαίδευση, ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακό Ψυχιατροδικαστική Ιατρική ΕΚΠΑ, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων 

Τσιριγκάκης Σπύρος, ΠΕ11 Γυμναστής, εκπαιδευτής ΙΕΚ

Τσολάκη Βασιλική, Μεταφράστρια Ιονίου Πανεπιστημίου, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Χαρμπίδου Χαρά, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ,  Ελληνικής Φιλολογίας, εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Χατζηπαύλου Δήμητρα, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Χριστοπούλου Ιωάννα, ΠΕ06 Αγγλικής, εκπαιδεύτρια ΙΕΚ

Χρυσάφης Χαράλαμπος, ΠΕ 88.05

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το