Εκτός από τις αυξήσεις για τα νοικοκυριά στο οικιακό και στο νυχτερινό τιμολόγιο -“Κρυμμένες” αυξήσεις σε όλες τις χρεώσεις παγίου έως 13,2%, στα επαγγελματικά έως 23% και στα αγροτικά τιμολόγια έως 9,6% -Αύξηση 22,5% στη χρέωση οδοφωτισμού.

Μεγαλύτερες αυξήσεις στις χρεώσεις ρεύματος οικιακών, επαγγελματικών και αγροτικών τιμολογίων, αλλά και στα πάγια τους, που δεν αναφέρθηκαν ούτε στις γνωστές… διαρροές, ή στην επίσημη ενημέρωση του ΥΠΕΝ, αφού εστίαζαν μόνο στην αύξηση της χρέωσης στην οικιακή κιλοβατώρα, κρύβουν οι επίσημοι νέοι τιμοκατάλογοι που ενέκρινε χθες το Δ.Σ. της ΔΕΗ και τίθενται από 1η Σεπτέμβρη σε ισχύ.

Με βάση τους νέους τιμοκαταλόγους που δημοσιοποιήθηκαν επίσημα από την ΔΕΗ, αργά χθες το βράδυ, οι αυξήσεις για τα επαγγελματικά τιμολόγια χαμηλής τάσης φτάνουν έως και 23%, στα αγροτικά κυμαίνονται από 8,3% έως 9,6% στη χαμηλή και μέση τάση, αντίστοιχα, στο τιμολόγιο οδοφωτισμού η αύξηση ανέρχεται σε 22,5%, ενώ αυξήσεις περιλαμβάνονται και στα πάγια που για τα οικιακά τιμολόγια φτάνουν έως 11,2% και για τα επαγγελματικά στο 13,2%.

Στα οικιακά τιμολόγια εκτός από τις ανακοινωμένες από την περασμένη Τετάρτη αυξήσεις στη μοναδιαία τιμή της κιλοβατώρας, περιλαμβάνονται και αυξήσεις στο πάγιο ενώ “ανεβαίνει” και το ύψος της ελάχιστης χρέωσης.

Ειδικότερα:

Οικιακό τιμολόγιο (Γ1):
α) για κατανάλωση έως 2.000 kWh η τιμή της κιλοβατώρας διαμορφώνεται από 0,09460 σε 0,11058 (+16,9%),

β) για κατανάλωση άνω των 2.000 kWh η τιμή διαμορφώνεται από 0,10252 σε 0,11936 (+16,4%).

γ) αύξηση υπάρχει και στο πάγιο: από 1,52 ευρώ/τετράμηνο σε 1,69 ευρώ/τετράμηνο (+11,2%) για μονοφασικές παροχές και από 4,80 ευρώ/τετράμηνο σε 5,32 ευρώ/τετράμηνο (+10,83%) για τριφασικές παροχές.

δ) η ελάχιστη χρέωση “ανεβαίνει” για το μονοφασικό από 5,30 ευρώ/τετράμηνο σε 5,88 ευρώ/τετράμηνο και για το τριφασικό από 8,58 ευρώ/τετράμηνο σε 9,46 ευρώ/τετράμηνο.

“Νυχτερινό” τιμολόγιο (Γ1Ν):
α) για όλες τις καταναλώσεις η τιμή της κιλοβατώρας διαμορφώνεται από 0,06610 ευρώ/kWh σε 0,07897 ευρώ/kWh (+19,5%),

β) το πάγιο από 2 ευρώ/τετράμηνο αυξάνεται στα 2,22 ευρώ/τετράμηνο (+11%).

Επαγγελματικά τιμολόγια χαμηλής τάσης
-Γ21 (γραφεία, καταστήματα, μικρές βιοτεχνίες, συνεργεία, κοινόχρηστοι χώροι με χαμηλές καταναλώσεις και χαμηλή ισχύ): από 0,10153 ευρώ/kWh σε 0,12269 ευρώ/kWh (20,84%).

-Γ22 (μεσαίες καταναλώσεις): ισχύς από 1,10 ευρώ/kW/μήνα σε 1,23 ευρώ/kW/μήνα (+11,81%) και ενέργεια από 0,08259 ευρώ/kWh σε 0,10158 ευρώ/kWh (+23%).

-Γ23 (διαφορετικές χρεώσεις σε ημερήσια/νυχτερινή κατανάλωση): για την ημερήσια ζώνη από 0,11346 σε 0,13525 ευρώ/kWh (+19,2%) και για τη νυχτερινή ζώνη από 0,06610 σε 0,07897 ευρώ/kWh (+19,47%).

-Τιμολόγιο φωτισμού οδών και πλατειών: από 0,08103 ευρώ/kWh σε 0,09927 ευρώ/kWh (+22,5%).

Το πάγιο και στα τέσσερα αυτά τιμολόγια διαμορφώνεται από 0,53 ευρώ/μήνα σε 0,60 ευρώ/μήνα, ήτοι αύξηση 13,2%.

Αγροτικό
-Αγροτικό διακοπτόμενο χαμηλής τάσης: από 0,06412 ευρώ/kWh σε 0,06944 ευρώ/kWh (+8,3%) και πάγιο από 0,53 σε 0,60 ευρώ/το μήνα, δηλαδή αύξηση 13,2%. Αυξημένη είναι και η ελάχιστη χρέωση καθώς από 4,20 ευρώ/μήνα ανεβαίνει σε 4,55 ευρώ/μήνα.

-Αγροτικό διακοπτόμενο μέσης τάσης: από 0,05933 ευρώ/kWh σε 0,06503 ευρώ/kWh (+9,6%).

Σε όλα τα τιμολόγια χαμηλής τάσης προστίθεται και χρέωση CO2 με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2019, ενώ “κόβεται” στο μισό και η έκπτωση συνέπειας (ήτοι 5%).

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το