Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) – O Big Brotrher και το πανοπτικό σύστημα αξιολόγησης

Επτά συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους ενέκρινε ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) καθηγητής κ. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας με απόφασή του που δημοσιεύθηκε σήμερα στη Διαύγεια. Πίσω από αυτές τις «εκθέσεις ιδεών» κρύβεται η διαμόρφωση ενός πανοπτικού και ασφυκτικού συστήματος αξιολόγησης – ελέγχου με την ΑΔΙΠΠΔΕ σε ρόλο Big Brother.

Η θεσμοθέτηση της ΑΔΙΠΠΔΕ το 2013 (με το ν. 4142/2013  “Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση” ΦΕΚ 83),  από τη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν τίποτε άλλο από την ετεροχρονισμένη υιοθέτηση από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα γνωστών πολιτικών επιλογών στο διεθνές επίπεδο και την εναρμόνιση με την πολιτική που προωθούσε ο ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση ήδη από το 2011. Αποτελεί τον κεντρικό αξιολογικό μηχανισμό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που συντονίζει και ενοποιεί το σύνολο των αξιολογικών διαδικασιών (αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας, ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικού) .

Να ξεκαθαρίσουμε, επίσης, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με υπουργό Παιδείας τον Κ. Γαβρόγλου όχι μόνο δεν κατάργησε το αυταρχικό θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση, αλλά επιχείρησε να «βγάλει από τη ναφθαλίνη», αναβαθμίζοντάς τη λεγόμενη Αρχή Διασφάλιση της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ), που  δεν αποτελεί παρά “οδηγία” της Έκθεσης Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης (Σεπτέμβριος 2016) που εκδόθηκε για την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ΑΔΙΠΠΔΕ, ανάμεσα στα άλλα, «εποπτεύει τις διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης… με σκοπό τη διασφάλιση της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας της αξιολόγησης… Μετααξιολογεί τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και εντοπίζει αδυναμίες και τρόπους αντιμετώπισής τους… Αποφαίνεται επί των ενστάσεων των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης…»  

Έτσι, κάπως, σύμφωνα με τον Γιώργο Μαυρογιώργο, έχει δομηθεί η αρχιτεκτονική ενός πανοπτισμού, επιτήρησης, ελέγχου και πιστοποίησης των «εκπαιδευτικών προϊόντων» και των «εκπαιδευτικών υπηρεσιών», με όρους συνεχούς και αδιάλειπτης αξιολόγησης, ανταγωνισμού, ιεραρχικής κατάταξης, κερδοφορίας και κατανάλωσης. Υπάρχει ένα αξιολογικό οικουμενικό μάτι-ιερατείο που τα βλέπει όλα.

Οι 7 Στρατηγικοί Στόχοι της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε σύμφωνα με τον πρόεδρο τςη Η. Ματσαγγούρα:

Απόφαση για την έγκριση των Στρατηγικών Στόχων της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., όπως αυτοί διατυπώθηκαν και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1/08-01-2021 Πράξη του Συμβουλίου της Αρχής και αφορούν:

  1. Τη συνεχή βελτίωση των διοικητών διαδικασιών της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., ως αυτόνομης διοικητικής δομής, με έμφαση στην προσαρμογή της Αρχής στις γενικότερες απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης.
  2. Τον σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη Βίβλο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  3. Τη συνεχή υποστήριξη, μέσω ειδικών εισηγήσεων, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σκοπό τη βελτίωση του σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και των δράσεων υλοποίησης αυτής.
  4. Τη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. για παραμέτρους της ποιότητας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το έτος 2021.
  5. Τη συνέχιση της συνεργασίας της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. με τις Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, το ΙΕΠ και άλλους φορείς σε τομείς που άπτονται του έργου και της αποστολής της Αρχής.
  6. Την αξιοποίηση των πιστώσεων και τη διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων της Αρχής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  7. Τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων πεπραγμένων & απολογισμού και προτάσεων για το επόμενο έτος με τη συνεργασία των δύο Τμημάτων της Αρχής.

Δείτε εδώ την απόφαση

Πίσω από αυτές τις εύηχες διακηρύξεις μπαίνουν στο στόχαστρο οι εκπαιδευτικοί, οι μεγάλοι ένοχοι για προβλήματα που προκαλεί η κυβερνητική πολιτική. Οι σχολικές μονάδες θα είναι σε καθεστώς «διαρκούς αξιολόγησης». Θα τίθενται στόχοι, θα υλοποιούνται, θα αξιολογείται η πληρότητα της επίτευξής τους και θα επανακαθορίζονται. Οι σχολικές μονάδες θα ποσοτικοποιούν στόχους όπως η μείωση της μαθητικής διαρροής, η βελτίωση του ποσοστού των μαθητών που λαμβάνουν το ελάχιστο αναγκαίο μαθησιακό αποτέλεσμα κάθε μαθήματος ή σχολικής δράσης, η αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας, η αύξηση του αριθμού των αρίστων και η καλλιέργεια το ήθους. «Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται διαρκής εγρήγορση των εκπαιδευτικών και αυτό θα αυξήσει ραγδαία την αποδοτικότητά τους»!

Γιώργος Κ. Καββαδίας – drepani.gr (argyrades.gr)

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το