Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου

Ηράκλειο 11/ 04/ 2022

Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Ηρακλείουεκφράζοντας την καθολική δυσαρέσκεια της βάσης του κλάδου σχετικά με το αντιπαιδαγωγικό μέτρο της Τράπεζας Θεμάτων-έχει δηλώσει επενειλημμένως την κατηγορηματική αντίθεσή του, όπως και η ΟΛΜΕ, στην επιβολή αυτού του αντιεκπαιδευτικού μέτρου που ακυρώνει θεμελιώδεις προϋποθέσεις της δημιουργικής αφομοίωσης της διδασκόμενης ύλης από τους μαθητές, αλλά και του ουσιαστικού ελέγχου της εμπέδωσής της από τους εκπαιδευτικούς.

Η κυβέρνηση-παρά την καθολική διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών, όπως αυτή αποτυπώνεται και στις αποφάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων (ΕΛΜΕ-ΟΛΜΕ)-αρνείται να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα της μη εφαρμογής του μέτρου της Τράπεζας των Θεμάτων, αίτημα που σταθερά προβάλλουν οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι μαθητές μας που καλούνται,   μέσα   σε συνθήκες ελλιπούς φοίτησης λόγω της πανδημίας, να αντεπεξέλθουν στις νέες πρόσθετες δυσκολίες της εξέτασης που επιβάλλει το αντιεκπαιδευτικό μέτρο της επιλογής των θεμάτων στις προαγωγικές εξετάσεις από την Τράπεζα θεμάτων.

Μπροστά σε αυτά τα δεδομένα, το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Ηρακλείου – ανταποκρινόμενο στο δίκαιο αίτημα των συναδέλφων, αλλά και των μαθητών μας, για διαμόρφωση θεμάτων στις προαγωγικές εξετάσεις, τα οποία θα ανταποκρίνονται στο γνωστικό επίπεδο της τάξης, αλλά και στη διαφοροποιημένη διδασκαλία σε κάθε τμήμα και τάξη και με στόχο την κάλυψη των αναγκών της φοίτησης και μόρφωσης των παιδιών- ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ στο Δ.Σ της ΟΛΜΕ να υιοθετήσει το παρακάτω Σχέδιο Πρακτικού των Συλλόγων Διδασκόντων που αφορά στην αδυναμία αποδοχής των κριτηρίων εξέτασης της Τράπεζας Θεμάτων, να το κοινοποιήσει στις ΕΛΜΕ και να καλέσει τους συναδέλφους να συντάξουν και να δώσουν στους μαθητές τους εκείνα τα θέματα των εξετάσεων που αντιστοιχούν στις δυνατότητες επίδοση τους, αλλά και στο χαρακτήρα της εκπαιδευτικής πράξης, όπως αυτός διαμορφώθηκε σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ καλεί τους συναδέλφους να δηλώσουν την αδυναμία της αξιοποίησης των εξεταστικών κριτηρίων της Τράπεζας Θεμάτων, με το ακόλουθο σχέδιο πρακτικού του συλλόγου:

«Οι παρακάτω υπογράφοντες, καθηγητές του …Σχολείου, ειδικότητας ΠΕ…που δίδαξαν το μάθημα…στα τμήματα… δηλώνουν ότι αδυνατούν να αξιοποιήσουν τα κριτήρια εξέτασης της Τράπεζας θεμάτων στις  προαγωγικές εξετάσεις για τους εξής λόγους:

  1. Η πλειονότητα των μαθητών νόσησε από τον covid, με αποτέλεσμα η φοίτηση τους καθ’ όλη της διάρκεια της χρονιάς να είναι ελλιπής
  2. Λόγω της απουσίας διαφορετικής ομάδας νοσούντων μαθητών κάθε φορά σε κάθε μάθημα, δε διασφαλίστηκε το θεμελιώδες κριτήριο της ομαλής και ουσιαστικής διδασκαλίας των μαθημάτων, παρόντων όλων των μαθητών.
  3. Η διαφορετική σύνθεση της τάξης σε όλες σχεδόν τις διδασκαλίες του διδακτικού έτους διαμορφώνει ένα νέο και δύσκολο τοπίο εξέτασης, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με τη θεματολογία της Τράπεζας Θεμάτων.
  4. Εμείς ως εκπαιδευτικοί αναγκαστήκαμε να προσαρμόζουμε κάθε φορά τη διδασκαλία μας στις πολλαπλές ανάγκες των μαθητών μας σε κάθε τμήμα, ώστε να κρατήσουμε ζωντανή τη σχέση των παιδιών με το επιστημονικό αντικείμενο και να μην απογυμνωθεί η εκπαιδευτική πράξη από το ουσιαστικό γνωστικό της περιεχόμενο. Συνεπώς, στην   πλειονότητά   τους   οι   διδασκαλίες μας αποστασιοποιούνταν σε μεγάλο βαθμό από τις απαιτήσεις της Τράπεζας Θεμάτων.
  • Κάτω από αυτές τις συνθήκες της ελλιπούς φοίτησης των μαθητών μας και της διαφορετικής σύνθεσης των τμημάτων σε όλες σχεδόν τις διδακτικές ώρες λόγω των απουσιών των νοσούντων, αντιμετωπίσαμε πολλαπλές δυσκολίες τόσο ως προς την κάλυψη της ύλης, όσο και ως προς τον έλεγχο της αφομοίωσής της από τους μαθητές μας.
  • Μελετώντας τη θεματολογία της Τράπεζας των Θεμάτων και συγκρίνοντάς την με τη δυνατότητα επίδοσης των μαθητών μας, όπως αυτή αποτυπωνόταν στην προφορική εξέταση ,αλλά και στις γραπτές δοκιμασίες σε όλη τη διάρκεια του έτους, διαπιστώνουμε ότι η πλειονότητα των μαθητών μας δε μπορεί να ανταποκριθεί στο εύρος και τη δυσκολία των θεμάτων που έχουν επιλεγεί στην Τράπεζα θεμάτων.

Για τους παραπάνω λόγους και επειδή προασπιζόμαστε την θεμελιώδη παιδαγωγική αρχή που επιτάσσει η θεματολογία της εξέτασης να είναι αντίστοιχη του επιπέδου της διδασκαλίας και των συνθηκών μάθησης των παιδιών κάθε τάξης, δεν επιλέγουμε τα θέματα της Τράπεζας θεμάτων, αφού αυτά είναι αναντίστοιχα των δυνατοτήτων επίδοσης των μαθητών μας.

Δηλώνουμε ότιμε όρους παιδαγωγικής ευθύνης και με αποκλειστικό κριτήριο την προάσπιση των δικαιωμάτων ουσιαστικής μάθησης και φοίτησης των μαθητών μας – διαμορφώσαμε τα θέματα της εξέτασης στο εν λόγω μάθημα, με βασικό κριτήριο τον ουσιαστικό έλεγχο της γνώσης που αποκτήθηκε από τους μαθητές στις συνθήκες που διαμορφώθηκε η εκπαιδευτική πράξη τη φετινή σχολική χρονιά.»

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου

Ο Πρόεδρος  Η Γενική γραμματέας
Ζαχαρίας ΡηγάκηςΚασσιανή Λάμψα

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το