Προσπαθούν να εισάγουν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μέσω της αξιολόγησης των μαθητών και βρίσκουν έρεισμα στις “φούσκες” της βαθμολογίας, ωσάν να είναι κάτι τεκμηριωμένο ή βλαβερό για την εκπαίδευση από μόνo του.
Ο μηχανισμός του νεοφιλελευθερισμού για την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης είναι ακριβώς αυτός: Η χρηματοδότηση των σχολείων εξαρτάται από τις επιδόσεις των μαθητών μέσω εθνικών εξετάσεων. Τα σχολεία των οικονομικά αναβαθμισμένων περιοχών, μέσω της “αριστείας”, καταλήγουν να παίρνουν περισσότερα κονδύλια εις βάρος των οικονομικά στερούμενων που καταλήγουν να υπο-χρηματοδοτούνται και σταδιακά να υποβαθμίζονται. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται με βάση τις επιδόσεις των μαθητών τους, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί στις αστικές περιοχές να έχουν πλεονέκτημα έναντι των άλλων στα σχολεία των υποβαθμισμένων περιοχών. Οι εκπαιδευτικοί αυτών των περιοχών καταλήγουν να απολύονται μετά από τρεις “κακές” αξιολογήσεις. Όσα σχολεία καταλήγουν να κλείνουν λόγω “κακών επιδόσεων” μετατρέπονται σε ημι-δημόσια με δημόσιο χρήμα να δίνεται σε ιδιώτες για να λειτουργούν τα σχολεία με “ιδιωτικά κριτήρια”.
Είναι ένας μηχανισμός διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δώσουν τον αγώνα τους να τον σταματήσουν. Θα είμαι στο πλευρό τους.

Μαρία Νικολακάκη

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το