Με αφορμή ότι προστέθηκε το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας ως προσόν για την πρόσληψη των ΠΕ23 Ψυχολόγων στην Εκπαίδευση, δημοσιεύουμε την επιστολή που συνέταξαν και υπογράφουν 87 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (ψυχολόγοι και μία κοινωνική λειτουργός )στα δημόσια σχολεία της χώρας.


Συνάδελφοι,

Καταθέτουμε παρακάτω κάποιες σκέψεις και προτάσεις ως εργαζόμενοι ΠΕ23 με αφορμή το ζήτημα της παιδαγωγικής επάρκειας. Χαιρόμαστε που υπάρχει συνυπογραφή και από συνάδελφο κοινωνική λειτουργό:
Ζώντας καθημερινά την πραγματικότητα της εκπαίδευσης, γνωρίζουμε τις τεράστιες και πολυσύνθετες ανάγκες όλων των συντελεστών της, αφού προσπαθούμε σε αντίξοες συνθήκες να ανταποκριθούμε σε αυτές.
Παίρνουμε πρωτοβουλία να καταθέσουμε κάποιες θεμελιώδεις σκέψεις και προτάσεις κάποιοι/ες ψυχολόγοι με αφορμή την απαράδεκτη (επιστημονικά και εργασιακά) απόφαση του ΥΠΑΙΘ να εισαγάγει την παιδαγωγική επάρκεια ως κριτήριο πρόταξης, δημιουργώντας έτσι τέσσερις ταχύτητες στη δική μας ειδικότητα.
Άλλες ειδικότητες ΕΕΠ είχαν ήδη αυτό το βαρίδι. Η λογική που ανοίγουμε τη συζήτηση είναι ακριβώς να δούμε συλλογικά όσα μας ενώνουν ως εργαζόμενους και συνεργαζόμενες ειδικότητες. Άρα θεωρούμε ότι είναι ζητούμενο όλες οι ειδικότητες να συζητήσουμε επί του θέματος – και όλων των άλλων.
Αυτήν τη χρονιά φαίνεται ότι περισσότεροι/ες συνάδελφοι μπαίνουν στη διαδικασία κατάταξης στους πίνακες, δεδομένου ότι τα τρία προηγούμενα χρόνια υπήρξε αύξηση του αριθμού εργαζομένων ΠΕ23. Μπορούμε πλέον να διεκδικήσουμε με μαζικότερους όρους να αλλάξει το τοπίο της εργασιακής μας υποβάθμισης.
Η παιδαγωγική επάρκεια είναι ένα ακόμα παράλογο προσόν που ζητείται από το ΥΠΑΙΘ στα πλαίσια της βιομηχανίας προσόντων που έχει στηθεί στις πλάτες μας ως εργαζομένων στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει κανένα επιστημονικό κριτήριο ως βάση αυτής της απαίτησης καθώς το ΕΕΠ δεν καλείται να διδάξει αλλά να λειτουργήσει υποστηρικτικά και συμβουλευτικά προς εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Μόνο περαιτέρω σύγχυση και υποβάθμιση του ρόλου μας στα σχολεία θα προκαλέσει η εν λόγω διάταξη. Αυτό που έχουμε πραγματικά ανάγκη ως ΕΕΠ είναι η εποπτεία και υποστήριξη στο ρόλο μας από διαπιστευμένους φορείς και, φυσικά, η διασφάλιση ενός σταθερού πλαισίου εργασίας που θα μας διευκόλυνε να σχεδιάσουμε μακρόπνοες παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα έχοντας πρώτα χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τα μέλη της.
Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να συζητήσουμε και να διεκδικήσουμε συλλογικά στη βάση των κοινών μας συμφερόντων ως εργαζομένων αλλά και στη βάση των πραγματικών και τεράστιων αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας για ολόπλευρη ψυχοκοινωνική υποστήριξη:
Μαζικούς και μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ, με βάση τις ανάγκες των σχολείων.
Κατάργηση του προσοντολογίου.
Κατάργηση της διάταξης περί παιδαγωγικής επάρκειας στο ΕΕΠ.
Ψυχοκοινωνική υπηρεσία σε κάθε σχολείο στελεχωμένη από όλες τις ειδικότητες.
Παροχή σταθερής εποπτείας στους επαγγελματίες.
Στη βάση των παραπάνω προτείνουμε:
1) Άμεση σύγκληση της ομάδας εργασίας ψυχολόγων του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, όπως είχε συμφωνηθεί στη διαδικτυακή συνάντηση.
2) Συνελεύσεις και κινητοποιήσεις σε όλους τους ΣΕΕΠΕΑ
Κοινοποιούμε και στο Συντονιστικό Αναπληρωτών-Αδιόριστων Εκπαιδευτικών, για κοινή δράση.

Αναδημοσίευση και από τον ΣΕΕΠΕΑ Αττικής μαζί με τις υπογραφές των συναδέλφων/συναδελφισσών 

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το