Ήδη στην «ανεμόεσσα» περιζήτητη Κρήτη, η «Πράσινη Συμφωνία» της ΕΕ αποκτά αξιοζήλευτες επιδόσεις και προτεραιότητες, καθώς η φτωχομεσαία κτηνοτροφία θα δεχθεί πρώτη τις νέες «καινοτόμες» εφαρμογές. Ο λόγος για το νέο προγραμματισμό «αιολικών πάρκων», με χιλιάδες ανεμογεννήτριες στις κορυφογραμμές της Μεγαλονήσου. Πολλές εταιρείες (ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ENEL Green Power, EREN, Iberdrola Rokas, Όμιλος Κοπελούζου κ.ά.) ενδιαφέρονται να κατασκευάσουν κολοσσιαία αιολικά πάρκα με πάνω από 1.700 ανεμογεννήτριες! Έχουν ήδη χωροθετηθεί πάνω από 70 θέσεις με επίκεντρο τις κορυφογραμμές της Κρήτης. Το πρόσχημα είναι «η μείωση του κόστους παραγωγής προς το συμφέρον των καταναλωτών». Ψέματα. Με βάση συγκεκριμένες Έρευνες, η παραγωγή μίας μεγαβατώρας (1000 κιλοβάτ ανά ώρα στο Διεθνές Σύστημα) από άνθρακα στοιχίζει 57,70 €, από πυρηνικό εργοστάσιο 43,90 € και από ανεμογεννήτρια 83,20 €. Κανένα μονοπώλιο δεν θα ασχολούνταν με τις ανεμογεννήτριες αν δεν τις επιδοτούσε η ΕΕ με 40%. Το κόστος παραγωγής της αιολικής ενέργειας ανεβαίνει ακόμα περισσότερο αν συμπεριληφθεί και η δαπάνη των παράλληλων έργων αποθήκευσης, μεταφοράς και διείσδυσής της στο ηλεκτρικό δίκτυο, το οποίο καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές ρεύματος της ΔΕΗ! (δες πίσω μέρος λογ/σμού ΔΕΗ).

★★★

Σε ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα, οι υπέρμαχοι των ανεμογεννητριών -αποκρύπτοντας επιμελώς τους σοβαρούς κινδύνους- δηλώνουν πως δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με επικίνδυνους ρύπους, όπως CO, SO2 ή καρκινογόνα σωματίδια. Είναι αλήθεια. Ας δούμε όμως και τα τεράστια μειονεκτήματα που εγκυμονούν κινδύνους όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά και για την τοπική κοινωνία.

Η μοναδική χλωρίδα (1.800 φυτικά είδη) και πανίδα (450 είδη ζώων), δηλ. η βιοποικιλότητα, θα δεχθεί πρώτη τις σοβαρότατες επιπτώσεις από την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών και των λοιπών υποστηρικτικών συστημάτων (θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, ανορθωτές, μετασχηματιστές και σταθεροποιητές τάσης, σειρές συσσωρευτών, συστήματα υδροδυναμικής αποθήκευσης, συστήματα παραγωγής υδρογόνου με ηλεκτρόλυση του θαλασσινού νερού, συστήματα υδραυλικοπνευματικής αποθήκευσης με συμπίεση αζώτου ή αέρα, συστήματα αποθήκευσης, ηλιακοί φωτοβολταϊκοί σταθμοί κλπ).

Τα κολοσσιαία αιολικά πάρκα θα προκαλέσουν και κολοσσιαίες μη αναστρέψιμες αλλοιώσεις στο φυσικό περιβάλλον της Κρήτης, με πολλαπλές επιπτώσεις. Και πρώτα απ’ όλα τη διάβρωση του εδάφους (θα σκαφτούν πάνω από 700.000 κυβικά χώμα) που συνεπάγεται την εξαφάνιση της τοπικής χλωρίδας (βοσκότοποι) και την ερημοποίηση. Η όλη ιστορία της «πράσινης Ενέργειας» έχει ξεκινήσει από παλιά.

Ήδη με βάση την παρ. 4 Άρθρο 32 του Ν.4280/2014, αναφέρει:
«4. Η παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, καταργείται και οι παράγραφοι 3 έως 6 αντικαθίστανται ως εξής: «3. Ως δάση και δασικές εκτάσεις νοούνται και οι οποιασδήποτε φύσεως ασκεπείς εκτάσεις (φρυγανώδεις ή χορτολιβαδικές εκτάσεις, βραχώδεις εξάρσεις και γενικά ακάλυπτοι χώροι) που περικλείονται, αντιστοίχως, ζώνες των ορέων και οι άβατοι κλιτύες αυτών. (…)
Στις διατάξεις του παρόντος νόμου πλην των περιπτώσεων των άρθρων 17, 22, 63, 64 και 65 του παρόντος νόμου υπάγονται και οι εκτάσεις των επόμενων περιπτώσεων α΄ και β΄ του παρόντος, που δεν έχουν αναγνωριστεί ως ιδιωτικές με έναν από τους τρόπους του άρθρου 10 του ν. 3208/2003:

α) Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα, κλπ., κλπ….». Τα πάντα σαρώνονται και γίνονται τάχατες δάση. Όμως στην πραγματικότητα με άλλο νόμο (Ν.4280/2014, Κεφ. ΣΤ’ άρθ.45 Γενικές διατάξεις), τα διαβόητα «δάση» ισοπεδώνονται, ως εξής: «…Η παραπάνω γενική απαγόρευση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν ισχύει, εφόσον πρόκειται για εκτέλεση στρατιωτικών έργων που αφορούν άμεσα στην εθνική άμυνα της χώρας, για διανοίξεις δημόσιων οδών, για την κατασκευή και εγκατάσταση αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, την κατασκευή και εγκατάσταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), περιλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών και κάθε απαραίτητου έργου για τη λειτουργία αυτών, καθώς και των δικτύων σύνδεσής τους με το Σύστημα ή το Δίκτυο του άρθρου 2 του ν. 2773/1999 (Α ́ 286), κλπ., κλπ…». Τέλος, στη συνέχεια έρχεται ο Ν.4685/20, ο οποίος ορίζει όλη τη διαδικασία αδειοδότησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και τα συναφή, τη «διαχείριση των προστατευμένων περιοχών», τα Μνημόνια συνεργασίας κ.ά.

Με βάση όλ’ αυτά, τα χειμαδιά (οικήματα, κατασκευές, πρόχειροι σταυλισμοί, κ.ά.) ισοπεδώνονται, η βόσκηση απαγορεύεται, οι μικροϊδιοκτήτες εξοβελίζονται, στο όνομα της «ανάπλασης»! Στη θέση τους χιλιάδες τόνοι τσιμέντου, ανατροπή του εδαφικού προφίλ, δρόμοι-λεωφόροι για να περάσουν τα τεράστια φορτηγά πλατφόρμες των κομματιών των ανεμογεννητριών, πλήρης ανατροπή του υδρογεωλογικού υπόγειου φυσικού δικτύου, υποβάθμιση της φυσιογνωμίας της περιοχής, θα συνθέσουν το νέο τοπίο. Οι μικροκτηνοτρόφοι εκτοπίζονται, στο όνομα της «Πράσινης Συμφωνίας» της ΕΕ, που προσυπογράφει η κυβέρνηση της ΝΔ.

Στα ισχυρά μειονεκτήματα υπάγεται και ο συνεχής διαπεραστικός και χαμηλής έντασης θόρυβος που μετατρέπεται σε αλγεινό μαρτύριο για τα γειτονικά χωριά. Κι ακόμα γίνεται λόγος για υπόηχους που παράγονται από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών με συχνότητα μικρότερη από εκείνη που μπορεί να ακούσει ο άνθρωπος και που όμως προκαλούν συνεχή εκνευρισμό. Παράλληλα, τα δίκτυα αυτά μεταφοράς εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με τις γνωστές επιπτώσεις.

★★★

Η όλη κατάσταση οδηγεί στη συγκέντρωση της αγροτικής Γης από τα διατροφικά και ενεργειακά μονοπώλια, και είναι προφανής η στρατηγική της Δεξιάς να καταργήσει κάθε έννοια ιδιοκτησιακού καθεστώτος, εκμεταλλευόμενη την ανυπαρξία εγγράφων από μικροϊδιοκτήτες, μικροκαλλιεργητές και μικροκτηνοτρόφους. Για άγραφες ιδιοκτησίες που υφίστανται για δεκαετίες (ίσως και αιώνες), σε βοσκοτόπους, μπαΐρια, βοσκοτόπους, χειμαδιά κ.ά., απαιτούνται εν μια νυκτί, επίσημα ιδιοκτησιακά έγγραφα! Οι αναρτήσεις Δασικών Χαρτών, παρμένες με αεροφωτογραφίες, προκαλούν ανησυχία σε χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες γης, που καλούνται μέσα σε τρεις μήνες να αποδείξουν με επίσημα έγγραφα την ιδιοκτησία τους. Εάν όχι, θα αποστερηθούν ή θα κληθούν να επιστρέψουν ενισχύσεις και επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν από την επιλεξιμότητα βοσκήσιμων εκτάσεων. Ο σκοπός αυτής της νέας κυβερνητικής πολιτικής της ΝΔ είναι η δήμευση των αναπόδεικτων ιδιοκτησιών, η αλλαγή της χρήσης γης και η απόδοσή της -μέσω τραπεζών- στα ενεργειακά μονοπώλια στο πλαίσιο της «Πράσινης Συμφωνίας» της ΕΕ, με την πλήρη αποδοχή όλων των ευρωπαιόδουλων αστικών κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΜΕΡΑ25, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ). Γι’ αυτό και η πρεμούρα της νομοθετικής κατοχύρωσης των δασών, των δασικών εκτάσεων και της χρήσης γης, ενόψει των «επενδυτικών» σχεδίων των μονοπωλίων που προϋποθέτει και το ξεκλήρισμα της φτωχομεσαίας κτηνοτροφίας.

Για τους παραπάνω λόγους, καλείται η φτωχομεσαία αγροτιά για άλλη μία φορά:
Να αγωνιστεί ενάντια στην κυβερνητική πολιτική που με πρόσχημα τους Δασικούς Χάρτες επιχειρεί να αρπάξει τις χρόνιες βοσκήσιμες εκτάσεις που χρησιμοποιούν οι μικροκτηνοτρόφοι. Στο όνομα του δήθεν εκσυγχρονισμού, παραδόσεις αιώνων ανατρέπονται με πρόσχημα μία κακώς εννοούμενη τυπολατρία.

Να αποκαλύψει πως όλο το παραμύθι της δήθεν νομιμοποίησης των ιδιοκτησιών και της χρήσης γης, έχει σαν τελικό στόχο την εκχώρηση της γης και των «δασών» στα επενδυτικά σχέδια των ενεργειακών μονοπωλίων με τις χιλιάδες ανεμογεννήτριες.

Να απαιτήσει την απλούστευση των διαδικασιών νομιμοποίησης των ιδιοκτησιών, κατά τρόπο που να μην επιβαρυνθούν οι φτωχομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Να γίνει δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης σε μικροκτηνοτρόφους που δεν μπορούν να αποδείξουν εγγράφως το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Για τις εκχερσώσεις λόγω βιοπορισμού να ληφθούν υπόψη τα κοινωνικά κριτήρια.

Να απορριφθεί κάθε καταπάτηση για ξενοδοχειακές μονάδες, κατασκευές συγκροτημάτων, μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες, γεωργικές επιχειρήσεις και προφανώς μονοπωλιακά συγκροτήματα. Καμία αλλαγή χρήσης γης από γεωργικές εκτάσεις σε οικόπεδα κ.ά.

Να δοθεί παράταση χρόνου, όχι μόνο λόγω πανδημίας αλλά και για τις γνωστές κωλυσιεργίες του δημοσίου. Οι ενιστάμενοι μικροϊδιοκτήτες να βοηθηθούν άμεσα από τις κρατικές υπηρεσίες. Τυχόν επιδοτήσεις και ενισχύσεις που πάρθηκαν «παράνομα», σύμφωνα με τον αντιλαϊκό νόμο, να μην επιστραφούν. Να κηρυχτούν άμεσα αναδασωτέες οι εκτάσεις που κάηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα καταπατήσεων.

★★★

Οι ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ (και βεβαίως και του ΣΥΡΙΖΑ) είναι τεράστιες, αφού μέχρι σήμερα δεν έχει πάρει κανένα μέτρο ελέγχου ενάντια στην ασυδοσία των εισαγωγέων, των εμποροβιομηχάνων και των βιομηχανιών ζωοτροφών που έχουν εκτοξεύσει τις τιμές, δεν θεσμοθετεί ικανοποιητικές κατώτερες εγγυημένες τιμές στο γάλα και στο κρέας, αλλά συγκαλύπτει τα καρτέλ που κερδοσκοπούν σε βάρος των κτηνοτρόφων και των καταναλωτών, δεν επιδοτεί τις ζωοτροφές, αλλά αποπροσανατολιστικά υπόσχεται τη δημιουργία κτηνοτροφικών συνεταιρισμών, που θα είναι άμεσα υποταγμένοι στα συμφέροντα των μεγάλων βιομηχανιών γάλατος και κρέατος και στα αρπαχτικά νύχια των πολυεθνικών του είδους. Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους στοιχεία του ελλείμματος του Αγροτικού Εμπορικού Ισοζυγίου, την πρώτη θέση κρατούν τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Παρατηρείται σοβαρότατη διαφορά, γεγονός που σηματοδοτεί και την πορεία της ελληνικής κτηνοτροφίας που συνεχώς φθίνει.

Βασικοί και διαχρονικοί στόχοι της ακολουθούμενης πολιτικής ήταν και παραμένουν η συρρίκνωση της ελληνικής κτηνοτροφίας για να μετατραπεί η χώρα μας σε μια αγορά των πλεονασματικών ζωοκομικών προϊόντων των μεγάλων κτηνοτροφικών επιχειρήσεων και αγροδιατροφικών μονοπωλίων της ΕΕ. Και η συγκέντρωσή της σε λιγότερα χέρια για να βελτιωθεί δήθεν η ανταγωνιστικότητά της. Από την άλλη πλευρά η χαλαρή εφαρμογή των θεσμικών οργάνων και οι ανύπαρκτοι έλεγχοι του υπουργείου Ανάπτυξης -όπου τα ξένα κρέατα βαφτίζονται και πωλούνται σαν «ντόπια»- συμβάλλουν επίσης στη συρρίκνωση της ελληνικής κτηνοτροφίας.

πηγή: Λαϊκός Δρόμος

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το