Παράλληλοι κόσμοι: Η δραματική αντίθεση ανάμεσα στην κανονική ζωή και τον πόλεμο (φωτοαφιέρωμα)

Ugur Gallen