Κινητοποίηση ενάντια στην απόλυση εργαζόμενου από την Planet Fruits

Άμεση επαναπρόσληψη απαιτεί το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών