Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στο φάσμα της απόλυσης από τον Όμιλο BT Telecom στη Βρετανία έως το 2030, λόγω ανάπτυξης νέων τεχνολογιών – τεχνητής νοημοσύνης

Περίπου το 40% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού του Ομίλου