Εταιρείες ως κυρίαρχα ιδιωτικά κράτη: η περίπτωση της Total

Alain Deneault