Κάποια εγκαίνια της ΔΕΘ το Σεπτέμβριο του 1927

Οι απεργίες των σιδηροδρομικών και το παράπονο του δήμαρχου Μηνά Πατρίκιου