Πώς μοιράζονται τα 80 τρις της παγκόσμιας οικονομίας

Σε 10 χώρες καταλήγουν τα 2/3 του παγκόσμιου πλούτου