Για την κυβέρνηση το φρόνημα είναι ελεύθερο, όταν γράφεται με γιώτα

Για το σύστημα και την κυβέρνηση η καταστολή είναι μια πανάκεια για κάθε νόσο