Το υπουργείο Παιδείας ως ουρά της Εκκλησίας στο ΣτΕ για την απαλλαγή από τα θρησκευτικά

Η παρέμβαση της Εκκλησίας και ο «συμπληρωματικός» ρόλος του υπουργείου Παιδείας