Δείτε εδώ “Το σκασιαρχείο” (βίντεο): Η αρχή της διδασκαλίας του γνωστού παιδαγωγού και η δημιουργία ανάγκης για μάθηση στους μαθητές

Η ταινία αποτελεί σημείο αναφοράς μίας μεγάλης περιόδου στην ιστορία του μεταπολεμικού κινηματογράφου