Μπορούν οι τεχνοκράτες να απαντήσουν στην κοινωνική και ταξική πραγματικότητα;

H όξυνση των ταξικών αντιθέσεων αποθαρρύνει τα μικροαστικά ρεύματα