Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα δεν θα επιστρέψουν ποτέ όσο διαιωνίζεται η υποτελής πολιτική μας και σε ζητήματα πολιτισμού

Αρχαιότητες