Επικίνδυνες αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια στα μέσα της σχολικής χρονιάς

“Δεν είσαι αδύναμος μαθητής, φτωχός είσαι…”