Για τα συνθήματα (Λένιν)

Για το σύνθημα ‘Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ”