Μαζικές συλλήψεις αριστερών αγωνιστών στην Ινδία

Η ινδική ελίτ, που έχει εξαπολύσει ανηλεές ανθρωποκυνηγητό απέναντι στους λεγόμενους «εχθρούς του κράτους»