Πολυτεχνείο 1973: Σπάνιο υλικό από την επομένη της εξέγερσης

Χρήστος Αβραμίδης