Πολιτική όλο και περισσότερων εκδουλεύσεων για να εξασφαλίσουν τη στήριξη των ΗΠΑ

Πυκνό πλέγμα εξάρτησης από τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό