Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν σε 1,822 τρισ. δολάρια

Άνοδος των στρατιωτικών δαπανών στις ΗΠΑ για πρώτη φορά έπειτα από 7 χρόνια