Η σταθερότητά τους είναι εύθραυστη, ευάλωτη. Η δύναμή τους πλασματική. Οι λαϊκοί αγώνες, που αναπόφευκτα θα ξεσπάσουν, θα διώξουν τη βαριά σκιά.

Ο νέος δικομματισμός τους στηρίζεται σε σαθρά θεμέλια