Συνεχίζεται το «ξήλωμα» της περιβαλλοντικής νομοθεσίας: Μειώνεται η προστασία για τις περιοχές Natura 2000

Νομοσχέδιο με διαβούλευση “express” επιτρέπει τις εξορύξεις, τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ, τουριστικές δραστηριότητες