Μια καταιγιστική επιχείρηση καταστολής της σκέψης, της κρίσης, της μνήμης του λαού

Μια καταθλιπτική «ενημέρωση» -ασφυκτικά κατευθυνόμενη- κατασκευάζει πλασματική πρα­γματι­κότητα