Βρέθηκε στην Κρήτη η αρχαιότερη ανθρώπινη πατημασιά

Ίχνη 6,05 εκατομμυρίων ετών