Οι προτεραιότητες και ο σχεδιασμός του ΥΠΑΙΘ για την Εκπαίδευση το 2021

Με νομοσχέδια ιδιωτικοποίησης και απομαζικοποίησης εμβολιάζουν τη δημόσια εκπαίδευση