Νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ: Νέα «αρχιτεκτονική» στη δομή του πανεπιστημίου

βαθαίνει σε τέτοιο βαθμό η σύμφυση πανεπιστημίου – επιχειρήσεων