Νηματουργία Νάουσας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.»

Ζοφερές οι συνθήκες της ζωής των εργατών