Αστυνόμος Μπουραντάς: Ο προδότης της Κατοχής που αντί να εκτελεστεί, βγήκε βουλευτής

Η δράση και η δίκη του συνεργάτη των Γερμανών, που βασάνισε και έστειλε για εκτέλεση δεκάδες Έλληνες.