Στον βωμό της αξιολόγησης θυσιάζονται οι μονιμοποιήσεις των νεοδιόριστων – Ζ. Μακρή: Άκυρες όσες μονιμοποιήσεις έγιναν, πρώτα η αξιολόγηση!

Το εκπαιδευτικό κίνημα οφείλει να θέσει σε προτεραιότητα τη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων.