Μέχρι και την Τρίτη για τέσσερις παραστάσεις στην Αθήνα η «Μακρόνησος» του Μιχάλη Παπαδόπουλου

Θέατρο «Ελεύθερη Έκφραση» (Λέσβου 8 & Απειράνθου 1 στο ύψος Πατησίων 212).