• Η τοποθέτηση μου ήταν και θα είναι πάντα πολιτική. Γιατί όλα τα παραπάνω δηλαδή η μη προετοιμασία ήταν πολιτική απόφαση.

    20 Απριλίου 2020

Στην επικαιρότητα