78 χρόνια από το Δεκέμβρη του 1944: Λίγο πριν…λίγο μετά…

Δεκέμβριος 1944