Αντισυνταγματικό το νέο κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής ασφάλισης

Η αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης δεν είναι δυνατόν να πραγματωθεί μέσω των «μηχανισμών της αγοράς»