Μία πανδημία στη Θεσσαλονίκη πριν 238 χρόνια

Αφανίστηκε το ένα τρίτο του πληθυσμού της πόλης