Συσσώρευση εύφλεκτης ύλης στα μέτωπα του Ινδοειρηνικού

Στην αμερικανόπνευστη συγχορδία της Δύσης, απάντηση της Κίνας είναι
να σταματήσει η Ευρώπη «να κρατάει το κεράκι στον διάβολο»