Καταδίκη Monsanto (θυγατρικής της Bayer) για καρκινογόνους ιδιότητες του Roundup

ΗΠΑ